javplatform

Kloka förslag för hållbar vargpolitik

Inlagd av on Aug 24th, 2013 Sparad i Övrigt. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

I fredags överlämnade regeringens ensamutredare för Vargkommittén sitt slutbetänkande med förslag för att utveckla vargpolitiken. Flera stora miljö- och naturvårdsorganisationer har också valt att i huvudsak ställa sig bakom förslagen.

– Det finns många förslag i utredningen som tillsammans kan stärka vargens framtid i Sverige och öka acceptansen hos berörda. Målet måste självfallet vara att gynnsam bevarandestatus för vargstammen uppnås och att licensjakt inte kan vara aktuellt innan dess. Förslag om utökad ersättning vid rovdjursskador, förbättrade förebyggande åtgärder mot angrepp och förenklad skyddsjakt är även åtgärder som jag bedömer kommer att öka acceptansen säger Jens Holm (v), miljöpolitisk talesperson.

Utredningen föreslår åtgärder för att begränsa illegala jakten och en handlingsplan för genetisk förstärkning av vargstammen bl.a. genom att med samarbete med rennäringen underlätta vandringen av genetiskt värdefulla vargar österifrån genom renbetesmarker. Dessa åtgärder välkomnas av Vänsterpartiet.

– Sammantaget finns många goda förslag i utredningen. Nu gäller det för regeringen att använda detta på bästa sätt och inte söka en så låg nivå på vargstammen som möjligt utan låta det vetenskapliga underlaget avgöra vilken storlek på stammen som krävs för att en gynnsam bevarandestatus ska bli möjlig. menar Jens Holm.

Jens Holm hoppas att utredningens förslag kan innebära en överenskommelse över partigränserna för en hållbar vargpolitik.

Källa: Vänsterpartiet.

Kommentarer är avstängda