Kaos när sexuella rättigheter togs upp i EU-parlamentet

– Det känns som att motståndet mot abort, sexualundervisning och rätt till sin egen kropp och sexualitet blir alltmer högljutt i Europa och det skrämmer mig, säger en upprörd Anna Hedh (S) efter att Europaparlamentets högerkrafter med kaos och oordning lyckats få majoritet för att inte godkänna en förstärkning av EU-medborgarnas sexuella rättigheter.

Det var vid Europaparlamentets session i Strasbourg pǻ tisdagen som konservativa och högerextrema ledamöter ställde sig upp inne i plenisalen och började skrika och bua ut den ansvarige rapportören, för att förhala processen och motverka att rapporten skulle antas av parlamentet.

Den avvisade rapporten uppmanade EU:s medlemsländer att bland annat jobba med rätten till familjeplanering, rätten till abort inkluderad, sexualundervisning utan fördomar samt kvinnor och hbt-personers rättigheter. Hela rapporten var tidigare under året antagen i sin helhet av parlamentets kvinnoutskott.

– Det är skrämmande att man idag, år 2013, fortfarande kan ha sådana medeltida åsikter som den konservativa parlamentsgruppen, där svenska moderater och kristdemokrater ingår. Skrämmande att man fortfarande tycker sig ha mandat att begränsa medborgarnas rätt till sina egna kroppar. Skamligt och otäckt, avslutar den socialdemokratiska ledamoten av Europaparlamentet Anna Hedh.

Bakgrund
Rapporten om sexuell och reproduktiv hälsa förespråkar icke-diskriminering och rätten till självbestämmande över sin kropp.

Det finns stora skillnader i vilka rättigheter kvinnor inom EU har på området sexuell och reproduktiv hälsa. Initiativrapporten var ingen lagtext utan en uppmaning till medlemsstaterna att utveckla sin nationella politik och biståndspolitik. Politikområdet är kontroversiellt och sexuell och reproduktiv hälsa nämns till exempel inte i EU:s folkhälsostrategi 2014-2020. Värt att notera var att både Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (KD) röstade mot rapporten.

Källa: Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet