Matrester blir förnybart drivmedel i Stockholm

foto: Common creative
foto: Ukänd / Common creative

E.ON och Scandinavian Biogas tecknar igår ett femårigt avtal avseende leverans av över 4 miljoner kubikmeter biogas per år, motsvarande 4,5 miljoner liter bensin, från den biogasanläggning som Scandinavian Biogas avser att uppföra i Sofielund i Huddinge kommun. Anläggningen, som till största del kommer att försörjas med matavfall från Stockholms läns södra kommuner, ska vara i drift under andra halvåret 2015.

– E.ON och Scandinavian Biogas delar synen på biogasen som en viktig dellösning på vägen mot ett fossilfritt transportsamhälle. Tack vare avtalet säkerställer vi leverans av gas till transportsektorn i Stockholm under flera år framöver, säger Peter Engström, VD E.ON Biofor.

Avtalet innebär att parterna tillsammans säkerställer en ökad försörjning av lokalproducerad biogas och en ökad andel biogas i fordonsgasleveranserna till transportmarknaden i Stockholm. Såväl E.ON som Scandinavian Biogas ser det som ytterst väsentligt att ta ett samhällsansvar för att tillföra en ökad andel lokalproducerad biogas, inte minst i ljuset av att vi sett andra planerade lokala biogasprojekt som av olika skäl inte kommit till stånd. – En ökad produktion av biogas är av nationellt intresse och nödvändigt om Sverige skall nå de uppsatta koldioxidmålen. E.ON är en oerhört viktig aktör på marknaden. I vårt samarbete finns många synergieffekter för båda parter och vi ser med tillförsikt på framtiden, säger Michael Olausson Vice VD på Scandinavian Biogas.

Fordonsgasen bidrar till att bygga ett hållbart samhälle som drivmedel för såväl tunga som lätta fordon, inte minst inom kollektivtrafiken. E.ON tar en aktiv roll för att reducera miljö- och klimatavtrycket från transportsektorn. Nu står det alltså klart att ytterligare en stor biogasproduktionsenhet kommer kunna bidra till att möta den ökade efterfrågan på en allt mer förnybar fordonsgas.

Källa: E.ON