RFSL applåderar ambassadörernas stöd för hbtqi-rättigheter i Polen

I ett öppet brev uttrycker 43 ambassadörer i Polen sitt stöd för hbtqi-personers mänskliga rättigheter och för polska hbtqi-organisationer. Stefan Ullgren, Sveriges ambassadör i Polen, är en av undertecknarna. – Ambassadörernas brev är en exceptionell markering. Det visar att många av världens länder vänder sig emot det som händer i Polen och att det finns […]

Gemensamt uttalande av utrikesministrarna i Estland, Finland och Sverige

Estland, Finland och Sverige har kommit överens om att gemensamt bedöma alla eventuella betydande nya uppgifter om katastrofen med M/S Estonia som inte har rapporterats tidigare. En dokumentärfilm från Discovery Network om M/S Estonia-katastrofen 1994 innehåller videomaterial filmat under vattnet från vrakplatsen som visar skador på vrakets styrbordssida. Estland, Finland och Sverige har kommit överens […]

Långtidsbudget, brexit och rättsstatens principer på EU-möte

EU:s långtidsbudget 2021–27 och brexit är två av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren ska ta upp med sina kollegor när de möts i Bryssel 22 september. EU-ministrarna ska även förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet samt ta upp rättsstatens principer i Polen och Ungern. EU:s långtidsbudget 2021–27 I slutet av juli enades EU:s […]

UD häver avrådan från resor till Storbritannien

UD har idag beslutat att häva avrådan från icke-nödvändiga resor till Storbritannien. Beslutet träder i kraft omedelbart. I bedömningen till beslutet har lättnader i restriktioner som genomförts för svenska resenärer vägts in. Sverige ingår numera i en grupp av länder för vilka Storbritannien bedömer att riskerna avseende covid-19 är lägre. Sverige omfattas därmed inte längre […]

Ny upptäckt- undervattenskanaler förbinder ”Domedagsglaciären” med havet

Nyupptäckta kanaler under Thwaitesglaciären i Antarktis kan vara en väg som varmt, salt havsvatten transporteras in under glaciären, något som kan orsaka avsmältning av isen. Det visar nya forskningsstudier där forskare från Göteborgs universitet deltar. Ny information från två forskningsprojekt, där data har inhämtats med flygplan respektive fartyg, hjälper forskarna att förstå vilken roll Thwaites […]

Riksdagen beslutar lagstiftning som förbättrar möjligheter till operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Riksdagen beslutade 8 september att ge regeringen utökad rätt att besluta om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Regeringen kommer bland annat att kunna fatta beslut om att bistå Finland militärt med att hindra kränkningar av finskt territorium och om att ta emot militärt stöd […]

Massiv frisättning av metangas från havets botten kopplad till den globala uppvärmningen upptäckt för första gången på södra halvklotet

Tillsammans med forskare i Brasilien och Frankrike har professor Marcelo Ketzer och hans kollegor vid Linnéuniversitetet upptäckt metangasläckor från gashydratsmältning, orsakad av klimatförändringar, något som aldrig tidigare har bevittnats på södra halvklotet. Dessa nya forskningsrön har nu publicerats i Nature Communications. Gashydrat är ett isliknande ämne bestående av vatten och metan som bildas på flera […]

Östersund välkomnar norska besökare tillbaka igen efter nya reserekommendationer

Torsdag den 3 september la den norska regeringen fram de nya riktlinjerna för resande där man ger tillåtelse till inresande till regionen. De nya reseråden gäller från 5 september. – Den norska marknaden är oerhört viktig för Östersund och omsätter runt 110 miljoner kronor/år, säger destinationschef Martin Sahlberg. De står för 22 % av alla […]

Sida ger ytterligare stöd till drabbade i Beirut

Situationen är fortsatt mycket svår för de drabbade efter explosionen i Beirut med hemlöshet, förlorade inkomstmöjligheter och stor utsatthet för barn, ungdomar och kvinnor. Biståndsmyndigheten Sida beviljar nu stöd på ytterligare 16,7 miljoner kronor till Rädda Barnen, International Rescue Committee och Action Against Hunger. Totalt är det svenska stödet till de drabbade drygt 21,5 miljoner. […]

Ett mer effektivt gränsöverskridande samarbete för att komma åt kriminellas brottsvinster

Regeringen har idag beslutat en proposition med kompletterande bestämmelser som ska göra det möjligt för svenska myndigheter att tillämpa nya EU-regler om frysning och förverkande av tillgångar. EU-reglerna ska ge ett enklare och mer effektivt samarbete mellan medlemsländerna för att bland annat komma åt kriminellas brottsvinster. Den 19 december 2020 börjar EU:s förordning om ömsesidigt […]