Fem år med Parisavtalet

För fem år sedan samlades världens ledare i Paris för att underteckna Parisavtalet – ett historiskt och rättsligt bindande klimatavtal som ska driva på klimatomställningen och skapa en hållbar framtid. Under de fem år som gått har Parisavtalet hjälpt till att förändra hur världen hanterar klimatfrågan. Politiker och företagsledare har vidtagit klimatåtgärder i aldrig tidigare […]

Bambu och plast – otillåten materialblandning i tallrikar och muggar

Just nu varnas det inom EU för bland annat tallrikar och muggar gjorda av en blandning av bambu och plast. Ofta är produkterna riktade till barn och marknadsförs som miljövänliga. Denna blandning av material är inte tillåten och i några fall har produkterna visat sig vara hälsofarliga. De senaste åren har det dykt upp produkter […]

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg. Detta innebär att Moorburg kan fasas ut tidigare än tidigare planerat. Den första auktionsprocessen för att minska kolkraftsproduktionen i Tyskland inleddes tidigare i år och som en del i detta ingick Vattenfalls bud […]

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reaktorer (Small Modular Reactor) i Estland. Vattenfall och Fermi har nu tecknat en avsiktsförklaring (Letter-of-Intent) för ett utökat samarbete mellan parterna. – Intresset för småskaliga reaktorer har ökat de […]

Tipping point för klimatet kan redan vara verklighet i Ostasien

Klimatet i inre Ostasien kan ha nått en brytpunkt, där senare års övergång till onormalt varma och torra somrar kan vara oåterkallelig. Det visar en ny internationell studie med från forskare från Göteborgs universitet som nu publicerats i Science. I samband med den globala klimatförändringen sker förändringar som påverkar både klimat- och ekosystem. I värsta […]

Resolution 1325 fyller 20 år och Sverige ökar sitt stöd för FN:s fredsbyggande och kvinnors deltagande

Den 31 oktober fyller FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet 20 år. I samband med det och inom ramen för den globala coronaresponsen, bidrar Sverige med ytterligare 75 miljoner kronor för insatser för hållbar fred där kvinnors meningsfulla deltagande utgör en central del. – Covid-19 är inte enbart en akut hälsokris med oöverskådliga socioekonomiska […]

Regeringen satsar på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på Afrika

Covid-19 pandemin har fått stora negativa konsekvenser på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) världen över, samtidigt som många givare minskat sitt bistånd. Därför tillför Sverige 140 miljoner kronor för att motverka covid-19 pandemins effekter på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på Afrika. Covid-19-pandemin har redan skördat över en miljon liv världen över, […]

Östersjöns fiskekvoter för 2021 beslutade

Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar den 19-20 oktober Sverige i möte med EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg. Under måndagen beslutade ministerrådet om Östersjöns fiskekvoter för 2021. – Vi ska ha livskraftiga fiskbestånd i hela Östersjön. Samtidigt som vi tar ett långsiktigt ansvar för hållbarheten och havsmiljön måste vi också se till att de beslut som […]

Regeringens propositioner för fortsatt svenskt deltagande i de militära insatserna i Irak (OIR), Afghanistan (RSM) och Mali (Minusma)

Regeringen har överlämnat propositionerna för fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak, den Nato-ledda militära utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan och FN:s stabiliserande insats i Mali (Minusma) till riksdagen. Sverige deltar i den militära utbildningsinsatsen OIR i Irak som en del av den globala koalitionen […]

Fler strokepatienter kan räddas med datortomograf i helikopter

Vid stroke är snabb diagnos och korrekt behandling livsviktigt. Men för att kunna diagnosticera rätt behöver patienten undersökas genom datortomografi – även kallat skiktröntgen. Norsk Luftambulanse har genom forskningsstudier visat att pre-hospital diagnos och behandling är möjlig. Nu har de engagerat Semcon i ett projekt där man i ett första steg ska bevisa att det […]