S+Mp+V: Initiativ mot regeringens skattesänkningar

De borgerliga partiledarna har idag aviserat att de kommer att lägga ett förslag om ett femte jobbskatteavdrag och en höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt i den kommande budgetpropositionen. Om detta inträffar kommer vi att ta ett gemensamt initiativ emot förslagen i riksdagen. Regeringens förslag innebär att hela svenska folket skuldsätts, för att de som tjänar […]

Vad är det som gör en människa mer värd än någon annan?

Jag har funderat rätt mycket på det här med utsortering av människor. Detta är inget nytt fenomen utan det började långt innan andra världskriget inom sjukvården där man ville sortera ut de människor som man ansåg inte kunde tillföra samhället något och de som man ansåg skulle slippa “lida” på grund av handikapp till exempel. […]

Kryphål och orealistiska antaganden

Naturvårdsverkets färdplan för att Sverige ska bli fritt från klimatutsläpp bygger på kryphål och orealistiska antaganden. Det handlar mest om siffertrixande och rimmar illa med ansvaret att gå före, skriver Naturskyddsföreningen tillsammans med WWF och Greenpeace i en debattartikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt. Regeringen har ett mål om ett Sverige utan klimatutsläpp år 2050. För […]

Livsmedelsverket: Ingen ska luras av felmärkt mat

Livsmedelsverkets uppdrag är att arbeta för säker mat med konsumenten i fokus. Livsmedel ska inte vara felmärkta eller vilseleda konsumenten. Ingen ska lockas att köpa en vara som inte håller vad den lovar. Livsmedelsverket kommer alltid att värna om konsumentens rätt att ha tillgång till mat som har rätt märkning. Många konsumenter vill veta om […]

Öppet brev till finansminister Anders Borg från pensionärsorganisationerna PRO och SPF

Nu är höstens budgetproposition lagd Anders Borg. Vårt krav är fortfarande att pension ska beskattas på samma sätt som lön och att ditt tidigare löfte om sänkt skatt för pensionärer ska infrias. En skattesänkning med ca 50 kronor per månad räcker inte. Det är ingenting annat än åldersdiskriminering att ta ut högre skatt av pensionärer […]

Borde jag inte ha fått födas?

Egentligen så finns det hur mycket som helst att säga om selektiva aborter. Vare sig man är för eller emot har båda parter säkert starka skäl för sin sak. Här vill jag ta upp den form av abort där barn selekteras bort på grund av ett handikapp. Det finns inget som tyder på att en […]

Statens medieråd: Replik på debattartikel i DN

Tre forskare från Karolinska institutet går till hårt angrepp mot Statens medieråd på DN debatt 12/1. Anledningen är att den rapport om våldsamma datorspel (VS) och aggression ”är ett hån mot flera decenniers seriös forskning och ett sorgligt resultat av förutfattade meningar i kombination med en brist på internationell utblick”. Eftersom vi inte vill delta […]

Kommentar till “Livet börjar vid befruktningen”

Jag har fått både positiva och negativa kommentarer på insändaren. En av kommentatorerna tyckte att jag verkar likna abort vid förintelsen som förekom i Tyskland under 2:a världskriget när jag använder ord som ”dödar”, ”förintats” och ”dödskammare”. Jag kan inte annat än säga att det är just vad jag gör.  Adolf Hitler förintade 11 miljoner […]

Livet börjar vid befruktningen

Den nya människan har exakt samma människovärde som du och jag, vi har bara olika åldrar. Det enda som krävs för den nya människan i livmodern är näring, värme och skydd för att växa till. Jag frågar såhär: Tycker Du att en nyfödd/ofödd människa är mer eller mindre värd än sina föräldrar? Jag har försökt […]

Entreprenöriellt lärande – ett begrepp som väcker debatt

När höstterminen startar om några veckor börjar de nya läroplanerna att gälla med det nya ämnet entreprenörskap. Men ämnet har redan väckt debatt och det finns en osäkerhet kring hur undervisningen i ämnet ska se ut. Den 19 augusti arrangerar Nätverket LiFE (Lärande I och För Entreprenörskap) och Idélab vid Mälardalens högskola en icke-konferens om […]