Enbart rökning är farligare än låg fysisk kapacitet

Dålig kondition är en större riskfaktor för dödlighet än vad högt blodtryck eller höga kolesterolvärden är. Enbart rökning innebär en större risk. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, där medelålders män följts upp under totalt 45 år. – Vår studie visar att fördelarna med att vara fysiskt aktiv genom hela livet är tydliga, säger […]

Psykisk öhälsa – Trippelnormbrytande

Unga hbtq-personer har generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än andra unga.25 procent av homo- och bisexuella kvinnor i åldern 16–29 år uppger att de har försökt begå självmord, jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. Varannan transperson har […]

Kemisk signal kan underlätta personanpassad medicinering

Ett internationellt forskarlag har sökt efter icke genetiska orsaker för vanliga immunsjukdomar och funnit att en signal, så kallad Hydroxymetylcytosin (HMC), finns i många DNA regioner med genetiska förändringar som ses vid flera immunsjukdomar. Vanliga sjukdomar som allergi, diabetes och andra immunsjukdomar har ökat under de senaste decennierna. Detta tyder på att miljö kan ha […]

Elchocksmaskinen i samma riskklass som kontaktlinser och kondomer?

Amerikanska Food and Drug Adminstration (FDA) har i det tysta föreslagit att den psykiatriska elchocksmaskinen skall förflyttas från den mest farliga klassen av apparater inom sjukvården, klass III, till den säkrare och vänligare klass II. Psykiatrin ligger naturligtvis bakom detta och trycker på – helt i det tysta. Om förslaget går igenom kommer det att innebära […]

Svensken dricker allt mindre läsk

Tvärtemot vad som ofta hörs i hälsodebatten har konsumtionen av läsk minskat under de senaste åren. – Om man ser till sockrad läsk dricker vi 57 liter per person och år och det är betydligt mindre än för tio år sedan, säger Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm (KfS). – Att exempelvis Aftonbladet […]

Patienters upplevelser av sjukvården mäts i nationell enkät

Genom NPE får patienter möjlighet att berätta om sina upplevelser och erfarenheter av vården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra verksamheterna. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för patienternas vårdval. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner […]

Barnperspektivet måste med i funktions-hinderspolitiken

Barnombudsmannens rapport, som släpptes igår, bekräftar flera av de brister när det gäller samhällets bemötande och stöd till barn med funktionsnedsättningar som Handikappförbunden påpekat under många år, inte minst när det gäller skolan. ”Vi välkomnar BOs samtliga förslag och vill ytterligare betona vikten av att barns rättigheter tydliggörs i den kommande nationella strategin för funktionshinderspolitiken”, […]

Nu lanseras ICA-klassikern – en av Sveriges större hälsosatsningar någonsin utvecklad av ICA och En Svensk Klassiker

Idag nås cirka 2,5 miljoner hushåll som har ICA-kortet av en inbjudan att delta i en stor hälsosatsning – ICA-klassikern. Det är startskottet på ett mångårigt projekt framtaget i nära samarbete mellan ICA och En Svensk Klassiker och bygger i första hand på en digital plattform där deltagarna kan registrera sin fysiska aktivitet och få […]

Schizofreni-gen spåras i hönsstudie

Mycket är okänt om vilka gener som är inblandade vid olika psykiatriska störningar. Genom att granska rädslobeteendet hos korsningar av vilda och tama höns har forskare vid Linköpings universitet identifierat gener som påverkar schizofreni och bipolär sjukdom hos människa. Domesticering, tämjandet av vilda djurpopulationer till husdjur, har förändrat väldigt många ärftliga egenskaper. En tidig förändring […]

Livsstil kan öka risken för glutenintolerans

Antalet fall av glutenintolerans ökar bland svenska barn i åldern 2 till 15 år. Ökningen kan kopplas till livsstils- och miljöfaktorer som planerade kejsarsnitt, urinvägsinfektion under graviditeten, säsong för födsel och var i Sverige man föds. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet. Resultatet av avhandlingen visar att antalet fall av glutenintolerans har ökat och […]