​Aborterna ökar bland kvinnor 25-29 år

​Ny unik studie visar att många svenska kvinnor använder ineffektiva preventivmedel. Det kan vara en förklaring till varför vi i Sverige fortfarande har Västeuropas högsta andel aborter. Bland kvinnor 25-29 år ökar aborttalen dessutom. – Hur kan det komma sig, att vi i Sverige har västvärldens högsta aborttal trots att vi i princip har gratis […]

Vasaloppets tävlingsläkare: Risken för stroke och hjärtinfarkt halverad för Vasaloppsåkare

Stora folksjukdomar kan förebyggas med motion. Det framgår av en ny avhandling som presenterades vid Uppsala universitet torsdagen den 22 oktober 2015. Avhandlingens författare Ulf Hållmarker har i många år varit tävlingsläkare för Vasaloppet och har i sina studier sett att fysiskt aktiva personer med sund livsstil har ungefär hälften så hög risk, jämfört med […]

Diabetes på katt ökar – flera likheter med människor

Människor och våra katter är lika försoffade, det är en av slutsatserna som förklarar varför människor och katter drabbas av typ 2 diabetes, enligt veterinär Malin Öhlund vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Projektet är finansierat via Agrias och SKKs forskningsfond och bygger bland annat på Agrias statistik om 500 000 katter. Hittills har forskningen visat att […]

Antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare

Ny forskning vid Sahlgrenska akademin visar att antioxidanter fördubblar spridningen av malignt melanom i möss. Resultaten stärker forskarnas tidigare studier som visar att antioxidanter påskyndar lungcancer. Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör därför få rådet att undvika kosttillskott med antioxidanter, anser professor Martin Bergö. I januari 2014 visade forskare vid Sahlgrenska […]

Nya riktlinjer för psykiatrisk vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade

Barriärer i kommunikationen resulterar ofta i att döva, dövblinda och barndomshörselskadade får begränsad tillgång till vård och därmed riskerar fel- eller underbehandling. Stockholms läns landsting har därför tagit fram nya riktlinjer för psykiatrisk vård av dessa grupper. Döva, dövblinda och barndomshörselskadade personer lider även i högre frekvens än den hörande befolkningen av psykisk ohälsa. De […]

Bränder i östra Europa förorenar luften i Norden

Under det senaste årtiondet har flera större bränder, i synnerhet i södra Ryssland, påverkat luftkvaliteten och haft allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för ekosystemen i de nordiska länderna. Bränderna beror i huvudsak på en vårdslös bränning av jordbruksrester som sprider sig och blir till storskaliga skogsbränder som inte kan hejdas. Forskare från tre nordiska […]

Tillbaka till grunderna: Göra yoga ett sätt att leva

Nyligen världen sträckte ut på International Yoga dagen och det är också en motiverande verktyg (en enhet) som håller på att skapas i hopp om att stärka Indiens kopplingar till den älskade traditionen antogs runt om i världen och att erkänna begreppet enhet i kropp, sinne och ande. Indiens premiärminister Narendra Modi är på ett […]

Hivkampanj till Hallifornia i Halmstad 17-18 juli

Hiv berör många människor men uppmärksamheten i media är låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Till exempel känner inte många till den extremt låga smittsamheten vid behandlad hiv. Inte heller kunskapen om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige är tillräcklig, något vi på Noaks Ark Småland & Halland märker i […]

Första resultaten från SCAPIS-studien: Få medelålders är tillräckligt aktiva

SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study, planerar att omfatta 30 000 individer i åldrarna 50-64 år och är en världsunik studie som genomförs i Sverige. Syftet är att studera hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, medverkar i denna studie och ansvarar för mätningarna av det dagliga aktivitetsmönstret och analyserar hur detta […]

Ökat öppethållande har lett till bättre tillgänglighet på läkemedel

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har drygt 400 nya apotek öppnats i Sverige. Nya apotek har längre öppettider och det har gjort det lättare för apotekskunderna att få tag i sina läkemedel, framför allt för dem som bor i större tätorter. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapport om det offentligas behov av läkemedel och service […]