Nya rekommendationer för att förhindra plötsliga dödsfall inom idrotten

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram nya råd och rekommendationer för att förhindra plötsliga dödsfall inom idrotten. Ökad kunskap och mer forskning ligger bakom uppdateringen av materialet från 2005. Förutom de nya rekommendationerna satsar RF på åtgärder för att öka efterlevnaden inom idrotten, bland annat genom att utbilda förbundsläkare. Rekommendationerna i den uppdaterade policyn fokuserar på […]

Fler tjejer får gratis HPV-vaccination

Femklövern i Skåne presenterade På internationella kvinnodagen tt ännu fler tjejer får gratis HPV-vaccination. HPV-viruset sprids genom sexuella kontakter och vaccinet ger därför bäst effekt om det ges före den sexuella debuten. I och med beslutet kommer även tjejer födda 1992-1987 att erbjudas HPV-vaccinering kostnadsfritt om de påbörjar sin vaccinering under 2014. På internationella kvinnodagen […]

Nytt tobaksdirektiv tydliggör reglering av e-cigaretter

Läkemedelsverket välkomnar det nya tobaksdirektivet som röstades igenom i EU‑parlamentet den 26:e februari. Direktivet omfattar e-cigaretter, men tydliggör att e-cigaretter ska regleras som läkemedel om medlemsstaterna gör den bedömningen. Det nya tobaksdirektivet omfattar e-cigaretter med nikotin, och sätter tydliga krav och riktlinjer för denna produktgrupp. Det framgår också tydligt att medlemsstaterna ska tillämpa läkemedelslagstiftningen på […]

Fler orter får ögon- och hudsjukvård med nya vårdval

Ungefär mellan dagarna fattar hälso- och sjukvårdsnämndens verkställande utskott beslut om ackrediteringar inom de nya vårdvalssystem som startar den 1 april på Femklöverns initiativ. Onsdag offentliggjordes vilka vårdgivare som enligt förslag får tillstånd att bedriva hud- och ögonsjukvård inom dessa offentligt finansierade vårdval. – Hudcancer är den snabbast ökande cancerformen bland unga människor och det […]

Behandling med paracetamol under graviditet

En ny dansk studie talar för ett möjligt samband mellan moderns intag av paracetamol under graviditet och senare neuropsykiatrisk sjukdom hos barnet. Studiedata granskas nu av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tills vidare bör nuvarande rekommendationer för smärtbehandling under graviditet fortsätta gälla. Den 24 februari publicerades i den amerikanska tidskriften JAMA Pediatrics en studie från Danmark vars syfte […]

Sänkt assistansersättning slår hårt mot både brukare och anordnare

Agneta Rönn presenterade fredag sin utredning om en förändrad assistansersättning för barn- och äldreminister Maria Larsson. Utredningen innehåller många positiva moment och framhäver olika aspekter och brister i det nuvarande systemet, vilka Vårdföretagarna har påpekat under längre tid. Tyvärr innehåller även utredningen ett förslag på en tydlig sänkning av ambitionsnivån. –  Genomförs utredningens förslag kommer […]

Forskningens dag har infektioner i fokus

Vad händer i kroppen vid sorkfeber, hur farliga är fästingburna infektioner och hur möter forskningen problemen med antibiotikaresistens. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under Forskningens dag 2014, som äger rum vid campus, Umeå universitet, söndag den 23 februari. Under Forskningens dag, som denna gång går under temat Infektioner i fokus, […]

Kroppens egen fettproduktion viktigare än vi tidigare trott

Kroppens egen produktion av fleromättade fetter är viktigare än vi tidigare har trott, det visar en ny studie från Stockholms universitet. Under normala förhållanden klarar vi oss utmärkt utan att tillsätta extra omega-3-fettsyror via dieten. – Vi vet ännu inte tillräckligt om vad som händer med kroppens egen fettproduktion när vi tillsätter höga halter omega-3-fettsyror […]

Föräldrarnas utbildning och ekonomi påverkar överlevnad vid typ 1-diabetes

Trots att Sverige har en förhållandevis jämlik och tillgänglig vård så finns det socioekonomiskt grundade skillnader i överlevnad hos vuxna patienter som insjuknat i typ 1-diabetes som barn. Det är ett av resultaten i den avhandling som Yonas Berhan försvarar vid Umeå universitet den 21 februari. Förekomsten av typ 1-diabetes hos barn och ungdomar i […]

En miljon svenskar har missbruks- eller beroendeproblem enligt ny rapport

Under 2013 hade ca en miljon individer i åldern 17-84 år så pass allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller tobak att de var beroende eller hade ett missbruk enligt vedertagna kriterier. Ännu fler påverkas negativt av närståendes bruk. Att närstående dricker för mycket alkohol har negativa konsekvenser för över en miljon vuxna. […]