Drygt fyra av tio företagare anser att stressen bland medarbetarna har ökat

Många företag har drabbats mycket hårt under pandemin med stora förändringar i verksamheten från en dag till en annan. Fortfarande är det för många osäkert hur det ska gå under hösten, vilket kan ge mycket stress och oro. I en nyligen genomförd Novusundersökning så framgår det att drygt fyra av tio företagare med 1-10 anställda […]

Var fjärde varslad blir arbetslös

Av de som varslades i mars och april har en av fyra blivit arbetslös. Flest återfinns i hotell- och restaurangnäringen. Mellan 21 och 27 september skrev 8 654 personer in sig som arbetssökande. Det är något färre än föregående vecka. Andelen arbetslösa ligger dock kvar på 9,0 procent. Den gångna veckan varslades 1 305 personer om uppsägning. […]

Allt fler obetalda räkningar hos Kronofogden – men coronaeffekt dröjer

Allt fler obetalda räkningar skickas till Kronofogden, men myndigheten ser ingen tydlig koppling till coronapandemin.  – Vi har en stadig ökning av ärenden, men de ekonomiska effekterna av pandemin har inte nått oss än, säger Rebecka Öhman, enhetschef på Kronofogden.  Ökning med 11,5 procent Fram till den sista juni i år fick Kronofogden in närmare […]

Forskarna: Sluta spå valutakurser – fokusera på företagets strategiska valutaexponering istället

Den som kan förutspå utfallet av olika valutakurser kan tjäna stora pengar. Problemet är bara att forskningen visar att det inte finns något sådant som tillförlitliga valutaprognoser. Det säger två ledande Lundaforskare inom valutariskhantering. – Det är som att titta in en spåkula och med lite tur har du rätt i vad du förutspår. Kanske […]

Förstärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett hållbart finansiellt system tillåter inte penningtvätt eller finansiering av terrorism. Regeringen har därför under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. I takt med att regelverket har stärkts har även mer resurser tillförts så att Finansinspektionen, som har ansvar för tillsynen av att finansiella företag i Sverige följer […]

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Regeringen vill förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet genom att bland annat höja fordonskatten för nya fordon med höga koldioxidutsläpp och höja bonusen för fordon utan utsläpp av koldioxid. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förändringarna innebär sammantaget för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet under de tre första åren […]

Fler behåller mer av arbetslöshetsersättningen

Fler får nu behålla mer av sin lön när de får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Nästan två tredjedelar av de som fick ersättning från a-kassan i juli, fick behålla 80 procent av sin tidigare inkomst. Det är en rejäl ökning jämfört med förhållandena som rådde innan de tillfälliga reglerna i arbetslöshetsförsäkringen infördes den 13 april. Den […]

Regeringen ökar anslaget till investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande

Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Genom att stimulera bostadsbyggandet kan också konjunkturnedgången dämpas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Bostadsbristen är stor, särskilt stort är behovet av hyresbostäder som fler hushåll har möjlighet att betala. Byggbranschen är mycket konjunkturkänslig. Osäkerheten om pandemins fortsatta utveckling och hur snabbt […]

Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ett ettårigt riktat statsbidrag på 200 miljoner kronor till kommuner med ett relativt stort flyktingmottagande. Statsbidraget infördes 2020 och förlängs därmed ett år och höjs från tidigare nivå på 80 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. I budgetpropositionen för 2020 tillfördes 80 […]

Grön återhämtning ska ta Sverige ur dubbla kriser

Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är […]