Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ett ettårigt riktat statsbidrag på 200 miljoner kronor till kommuner med ett relativt stort flyktingmottagande. Statsbidraget infördes 2020 och förlängs därmed ett år och höjs från tidigare nivå på 80 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. I budgetpropositionen för 2020 tillfördes 80 […]

Grön återhämtning ska ta Sverige ur dubbla kriser

Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är […]

Fler går till jobb eller studier

Arbetslösheten ökar men samtidigt finns ljusglimtar på arbetsmarknaden. Allt fler lämnar Arbetsförmedlingen för jobb eller studier. I slutet av augusti var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 475 000 personer. Det är en ökning med 126 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det betyder att arbetslösheten stigit från 7,0 procent till 9,1 procent på ett år. […]

Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av sjukdomen covid-19. Regeringen avser att besluta om en utökning av omställningsstödet till företag på så sätt att även maj, juni och juli 2020 blir stödberättigade månader. Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen. […]

Uträkning: Så påverkas inkomsten för 15 yrken vid arbetslöshet

Plötsligt inträffade en oförutsedd händelse som fick många av oss att inse vikten av att ha ett privatekonomiskt skyddsnät, en pandemi.  -För den som blir eller har blivit arbetslös kan det visa sig att det sociala skyddsnätet har ganska stora maskor och det kan vara läge att säkra upp med andra alternativ, för de finns, […]

Privatleasing lockar trots hög kostnad

Det är sedan flera år tillbaka vanligt att konsumenter privatleasar, alltså hyr, sin bil under tre års tid istället för att köpa den. Fördelarna är ett smidigt upplägg, ingen kontantinsats och en månadskostnad som är lätt att förutse så länge ränteläget är oförändrat. Samtidigt finns en rad inlåsningseffekter och dolda kostnader. – Särskilt svårt är […]

Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett permanent tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt […]

Förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen

Regeringen föreslår en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen har under våren och sommaren 2020 vidtagit omfattande åtgärder inom socialförsäkringsområdet för att minska effekterna av pandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska […]

Från fallande marknad till total kollaps – produktion av tryckpapper minskar drastiskt

Marknaden för tryckpapper har kollapsat. Under våren sjönk efterfrågan med över 30 procent och tre tryckpappersbruk läggs ned vid årsskiftet. En fjärdedel av den nordiska produktionskapaciteten försvinner. Samtidigt rusar priset på trävaror och når nya rekordnivåer.  Det framkommer i nyhetsbrevet Skog & Ekonomi som Danske Bank presenterar i dag. COVID-19 pandemin har slagit stenhårt mot […]

Fyra av tio vill hantera privatekonomin annorlunda på grund av Coronapandemin – budget ger koll

Efter semestern kan det kännas tomt i plånboken och det här året kan många ha en mer ansträngd privatekonomi än vanligt. Effekterna av Coronapandemin har gjort att många hushåll märkt hur viktigt det är att ha koll på sin privatekonomi. En undersökning utförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att fyra av […]