Företagens användning av derivat fortsätter att minska

De icke-finansiella företagens användning av derivat, som ökade under finanskrisen, minskade under fjärde kvartalet 2009 till en lägre nivå än motsvarande kvartal året innan. Företagens upplåning via korta lån minskade under samma period. Däremot ökade innehaven av onoterade utländska aktier. Användningen av derivat har minskat för varje kvartal sedan början av 2009, men för första […]

Nedgången i antal sysselsatta har stannat av

I februari var 4 452 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med februari 2009. Antalet arbetslösa ökade med 72 000 personer jämfört med februari 2009 till 459 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent av arbetskraften. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta […]

Skatteverkets ekonomi i dåligt skick

Skatteverkets ekonomi är i så dåligt skick att myndigheten tvingats skicka in en handlingsplan till finansdepartementet för hur läget ska förbättras I handlingsplanen står att Skatteverket behöver 400 miljoner till per år fram till 2014 och att om verket inte får mer pengar så kommer personalstyrkan minskas kraftigt. – För att upprätthålla en god service […]

SWECO ANLITAS NÄR SLUSSEN BYGGS OM

När Slussen byggs om behövs nya system för att förse området med vatten, avlopp, energi och ventilation. Uppdraget att se över och planera för all nytillförsel har gått till Sweco. Slussen i Stockholm är en välkänd, men sliten och omodern anläggning som ska byggas om från grunden. Byggnationen av den nya Slussen kommer att starta […]

Jula återkallar cykelkärror

Vi har upptäckt att den tidigare konstruktionen av våra cykelkärror kan ge upphov till materialutmattning vilket kan innebära en säkerhetsrisk. Detta gäller cykelkärror med art. nr. 326011, som är inköpta av våra kunder tom mars 2009. Jula erbjuder alla kunder som har köpt denna cykelkärra pengarna tillbaka eller en ny cykelkärra. För mer information eller […]

Dyrast och billigast bad i Sverige

Att krypa ner i ett badkar med varmt vatten är vardagslyx. Hur mycket lyxen kostar beror helt på vilken kommun du bor i. Frilansjournalisten Pelle Lindblom i Luleå älskar att bada. Han gör det nästan varje morgon. Varmt ska det vara, på gränsen till att man bränner sig när man kliver ner, förklarar han. Tiden […]

Försäljningstrender 2010: Kall vinter gav rekord i plädförsäljning

Under januari månad slog Hemtex rekord i plädförsäljningen. Totalt ökade antalet sålda plädar i Hemtex svenska butiker med 129 procent jämfört med samma period 2009. Störst var ökningen i södra Sverige med 146 procent och därefter Stockholm med 138 procent. Det mildare vädret den senaste veckan har nu fått gardinförsäljningen att ta ordentlig fart. Sedan […]

Örebros nya citygalleria tar form

Aberdeen Property Investors driver på uppdrag av Tjänstepensionsföretaget Alecta den totala ombyggnaden och utbyggnaden av gallerian Träffpunkt i Örebro. Idag är 90 procent av ytorna kontrakterade och ytterligare 6 procent av ytorna har slutförhandlats. Hittills har 11 000 kvm hyrts ut. Handelsytan utökas med 50 procent genom konverteringen av det övre garageplanet. Totalt får den […]

Saab får order på utveckling av Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av FMV, Försvarets materielverk, fått en beställning rörande utveckling av den nuvarande Gripen-flottan. Ordervärdet för Saab uppgår till SEK 2 miljarder, som fördelas över fyra år.   För att Försvarsmaktens Gripen C/D ska kunna verka och vara effektivt och modernt långt in i framtiden sker en kontinuerlig anpassning och utveckling […]

Spara till barn en klassfråga

Att spara till barnen är en klassfråga. En ny undersökning från Nordnet visar att det bland låginkomsttagare och glesbygdsbor är få som lägger undan pengar till barnen. I längden kan det innebära att barnen får svårare att påbörja vuxenlivet. Nordnet har i samarbete med Novus Opinion genomfört en undersökning för att ta reda på hur […]