Karolinska Universitetssjukhuset: Ingen kö för patienter med cancer i övre delen av bukhålan

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan september arbetat aktivt och omfördelat resurser för att lösa kön till operation för cancer i övre buk (lever, bukspottkörtel, matstrupe, matsäck). Det har gett resultat och idag finns det inte längre någon kö med cancerpatienter som väntat längre än 30 dagar. Kön som hade byggts upp under sommaren uppgick som mest till 20 patienter […]

Swedavia forsätter utveckla resandet i Luleå

Luleå Airports resenärer får en ännu smidigare resa när automatisk dokumentkontroll, så kallad Self-Service Access Control, införs i säkerhetskontrollen. De nya inpasseringsgrindarna är en del av Swedavias Self-Servicekoncept för flexibla, och automatiserade lösningar som ska göra resandet från och till Swedavias flygplatser ännu smidigare och effektivare. Automatisering och digitalisering är något som står högt på […]

Massor att göra på höstlovet i Eskilstuna

Prova på aktiviteter som Eskilstuna kommun, föreningar och andra verksamheter erbjuder. Du kan även besöka våra museer, bibliotek, mötesplatser och fritidsgårdar. Bland aktiviteterna märks Skridskoskoj i Sméhallen, Spökbal och hantverksstön på Stadsmuseet och Rademachersmedjorna, öppet hus på Balsta musikslott, höstlovsfiske på Strömsholmen, författarbesök och workshops på Stadsbiblioteket, Halloweenöppet i Parken Zoo, höstlovsverkstad på Ebelingmuseet och […]

Rassoul Pourassad från Stockholms län valdes till SSU:s förbundsstyrelse

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU har en ny förbundsstyrelse. Den nya styrelsen valdes vid SSU:s 39:e förbundskongress som äger rum i Stockholm den 11-14 augusti. Rassoul Pourassad, 24 år, från Stockholms Län är nyvald ledamot i SSU:s förbundsstyrelse. Rassoul studerar Juridik programmet i Stockholm och är från Järfälla. –Det är en otrolig ära att ha […]

Softwerk ser nyanlända som en resurs för IT-branschen

Då kan en möjlighet vara att se närmare på vad gruppen nyanlända har att tillföra. För Softwerk i Växjö är det en självklarhet att söka brett vid nyrekryteringar. Det har resulterat i att nästan alla anställda har utländsk bakgrund. Bastian Khalil fick ett nystartsjobb på Softwerk i Växjö. Eddie Freij, företagets vd, ser nyanlända som […]

Fler arbetssökande skriver in sig med e-leg

Allt färre har behov av att besöka Arbetsförmedlingens direktservice i Ulricehamn och i Mark. I takt med att de digitala tjänsterna blir fler och bättre så kan de flesta arbetssökande och arbetsgivare sköta sina ärenden på distans. Därför justeras nu öppettiderna för att använda resurserna på ett effektivare sätt. De långa köerna på Arbetsförmedlingen är […]

Miljöpartiet Järfälla avslutar Jonas Serneholts anställning

Mikael Jämtsved, kommunalråd för Miljöpartiet i Järfälla: – De uttalanden som Jonas Serneholt har gjort är oacceptabla och hör inte hemma i Miljöpartiet. Med anledning av det har jag efter samråd med Miljöpartiet Järfällas styrelse fattat beslut om att avsluta Serneholts anställning som politisk sekreterare. Serneholt arbetsbefrias med omedelbar verkan och hans anställning kommer avslutas […]

Storsatsning på teknik ger behov av fler yrken inom vård och omsorg i Eskilstuna

Mer personal behövs i Eskilstunas äldreomsorg framöver. Samtidigt sker en spännande förändring då kommunen storsatsar på att bygga ut välfärdsteknik och it inom all omsorg. Den kommunala äldreomsorgen i Eskilstuna står inför stora förändringar de närmaste åren. Till exempel beräknas att ytterligare 1 500 personer behöver anställas fram till år 2025. Dessutom pågår en storsatsning […]

Bristerna hos caféer och restauranger ökar i västsverige

Sedan 20 år genomför Skatteverket sommarkontroller av caféer och restauranger i samverkan med andra myndigheter. En analys av årets första 340 kontroller i västra Sverige visar på fler brister än tidigare år. – Vart tredje företag gjorde fel kring de saker som Skatteverket kontrollerar, säger Conny Svensson rikssamordnare på Skatteverket . Bristerna rör i första […]

Bedragare försöker lura till sig pengar från äldre

Vård- och omsorgsförvaltningen vill varna för att det just nu finns bedragare som försöker lura till sig pengar genom att utge sig för att vara vänner till äldres anhöriga. Flera äldre i Eskilstuna har fått påringningar via telefon av personer som säger sig vara vänner till de äldres anhöriga. De påstår att den anhöriga behöver […]