Negativt trendbrott i vattenproduktionen

Besparingen av det kommunala dricksvattnet i Laholm och Halmstad har avstannat något och ligger nu på drygt 12 procent. Nivåerna i grundvattentäkterna är fortfarande under eller mycket under de normala och Laholmsbuktens VA arbetar nu för att kunna fylla på en vattentäkt med konstgjort grundvatten. Målet är att minska vattenproduktionen med 20 procent för att […]

Ny linjetrafik på Vänern mellan Mariestad – Kinnekulle – Lidköping – Läckö Slott och Spiken.

Under veckorna 29 till 31, kommer Vänerexpressen trafikera Mariestad – Kinnekulle/Hällekis – Lidköping – Läckö Slott och Spiken. Vänerexpressen är en snabbgående båt med plats för 12 passagerare. Båtens prestanda och utformning skapar möjligheter för besökare och kommuninvånare att via vattenvägarna besöka och uppleva sevärdheter på Kinnekulle, i Lidköping och runt Kållandsö, eller bara äta […]

Serneke bygger lägenheter och förskola i Lund

Serneke Bygg har skrivit kontrakt med Lunds Kommuns Fastighets AB om uppförande av 116 hyresrätter i området Brunnshög. Kontraktet är värt omkring 208 miljoner kronor. Projektet omfattar förutom 116 lägenheter på 1–4 rum och kök, varav 11 servicelägenheter, även en förskola med fem avdelningar och lokaler för butiker. Den totala bruttoarean uppgår till drygt 13 […]

Kokningsrekommendationen kvarstår för ett mindre område i nordöstra Lund

VA SYD har begränsat kokningsrekommendationen till ett litet område kring Solbjer i Brunnshög, nordöstra Lund. VA SYD följer Livsmedelsverkets rutiner och ska ha två rena vattenprover efter varandra och omsättning på dricksvattnet i den berörda delen av ledningsnätet innan de häver kokningsrekommendationen. Därför kvarstår rekommendationen till boende att koka sitt dricksvatten över helgen, då ny […]

Antalet barnmorskor ökade i Stockholm

Under 2016 ökade antalet barnmorskor i Stockholms läns landsting med 50 anställda. Det visar landstingets personal- och utbildningsbokslut. – Vi arbetar målmedvetet för att göra förlossningsvården i Stockholm till en attraktiv arbetsgivare. Vi ser fortfarande behov av både fler utbildningsplatser för barnmorskor och fler rekryteringar, men jag är glad att vi har kunnat öka personaltätheten, […]

Biskop Per viger åtta nya präster 11 juni

Göteborgs stift får söndagen den 11 juni åtta nya präster. Biskop Per Eckerdal viger då tre män och fem kvinnor till präster för tjänst i Svenska kyrkan. De åtta kandidaterna har studerat teologi vid universitetet och gjort ett avslutande år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det sista steget före vigningen är prästexamen inför biskop och domkapitel. […]

Byggstart för skola i gamla gasverket

Bobergsskolan, i Norra Djurgårdsstaden, ska stå klar 2019. I det gamla gasverkets tegelbyggnader kommer toppmoderna lokaler att ta emot 900 elever. – Skolan placeras i det gamla gasverkets vackra verkstadslokaler i tegel. Skolan får en central plats och ett unikt utseende som elever och personal kan känna stolthet över, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och […]

Bevattningsförbud införs

Sölvesborg Energi inför bevattningsförbud från och med idag. Från och med i söndags morse har vattennivån i högreservoaren sjunkit dramatiskt och inte återhämtat sig som den bör. Vi har inför denna sommar gjort flera stora investeringar för att vara så bra rustade som möjligt, vi har kopplat in flera borror, kopplat samman våra vattennät samt […]

Nytt vägmärke för cykelöverfart införs i Eskilstuna

Nu sätter vi upp det nya vägmärket Cykelöverfart på fyra platser i Eskilstuna. Vägmärket ska underlätta och göra det mer säkert för cyklister att passera bilvägar vid korsningar. Enkelt uttryckt så är det ett Herr Gårman för cyklister. Det nya vägmärket har funnits sedan 2014, men i Eskilstuna har vi avvaktat med att sätta upp […]