Securitas förvärvar säkerhetskonsultföretag i Sverige

  Seccredo, som har årlig försäljning på cirka 25 MSEK (2,5 MEUR) och cirka 20 anställda, är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom mycket kvalificerade risk-, kris- och säkerhetstjänster. Företaget bistår sina kunder med att förebygga, förhindra och minska störningar och skador på organisation, verksamhet och tillgångar. Kunderna representerar ett brett tvärsnitt av ledande varumärken […]

Rekord för minskade utsläpp från nya bilar

  – Det är ett trendbrott att koldioxidutsläppen från svenska bilar minskar, trots att trafiken ökar. Regeringen för en målmedveten politik för en fossiloberoende svensk bilpark till år 2030. Detta ska fortsätta genom att stimulera bra bränsle- och teknikval för bilarna och beskatta skadliga utsläpp. Det säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar till Transportsstyrelsens […]

ÅF vinner betydande avtal med Fortum

  ÅF har vunnit ett betydande avtal med Fortum gällande tekniska konsulttjänster och projektledningskompetens vid uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i Klaipeda, Litauen. Kraftverket är ett så kallat “waste-to-energy kraftverk”, där el genereras av avfall från hushåll och industri. För ÅF är ordern värd ett flertal miljoner Euro. Detta är den första moderna avfallsförbränningsanläggning som […]

Sveriges Domstolar minskar handläggningstiderna trots målökning

    Det finns fortfarande mycket kvar att göra på flera håll, men det är tydligt att handläggningstiderna klart har förbättrats under 2009. Långa handläggningstider som ger en överbalans mellan inkomna och avgjorda mål har länge varit ett problem för Sveriges Domstolar. Överbalanserna har ändå blivit något större på flera andra håll i Sveriges Domstolar. […]

Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare

  Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i lagen om belastningsregister. Förslaget syftar till att begränsa de konsekvenser som en registrering medför för unga lagöverträdare. För en ung person som gjort sig skyldig till brott kan registreringen i belastningsregistret få långtgående konsekvenser. Till exempel påverkas möjligheterna till […]

Jordbruksminister Eskil Erlandsson utser Matlandetambassadörer

     Jordbruksminister Eskil Erlandsson utser Matlandetambassadörer från alla landskap i Sverige idag. Matlandetambassadörerna är ett viktigt steg för att uppnå visionen om att Sverige ska bli Europas nya matland. – Sverige sjuder av kreativa och kunniga människor inom området mat och turism, det finns ett stort urval av duktiga producenter och initierade restaurangägare, skickliga […]

Pojke 3 månader fick för hög koncentration av Heparin

  För hög koncentration av Heparin gavs vid spolning av kateter Drygt 3 månaders prematur (för tidigt född) gosse med kronisk njursvikt och dialysbehandling via bukhålan (CAPD). Pojken vårdades på Barnmedicinska kliniken Huddinge, där CAPD-vården sköttes av läkare och omvårdnadspersonal från Njurmedicinska kliniken på samma sjukhus. I samband med att en dialyskateter skulle sköljas för […]

Södra bygger vindkraftverk i Mönsterås

Södra har genom sitt dotterbolag Södra Vind AB köpt sex vindkraftverk av modell ENERCON E-82. Kraftverken byggs vid massabruket Södra Cell Mönsterås. – Det här är det första vindkraftsprojektet som Södra förverkligar. Och Mönsterås kommun är naturligtvis också en part i detta arbete. Ett sådant här projekt handlar under tillståndsprocessen alltid om att följa fastgjorda […]