Regeringens propositioner för fortsatt svenskt deltagande i de militära insatserna i Irak (OIR), Afghanistan (RSM) och Mali (Minusma)

Regeringen har överlämnat propositionerna för fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak, den Nato-ledda militära utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan och FN:s stabiliserande insats i Mali (Minusma) till riksdagen. Sverige deltar i den militära utbildningsinsatsen OIR i Irak som en del av den globala koalitionen […]

Nytt samverkansforum kring kemikalier för dricksvattenproduktion

För att dricksvatten ska få rätt kvalitet krävs bland annat kemikalier för att rena vattnet. För att kunna samordna tillgången och dela information startar Livsmedelsverket ett samverkansforum med kemikalieproducenter. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och dricksvattenproduktion räknas därför som samhällsviktig verksamhet. Dricksvattenproducenterna har ansvar för att det finns tillräckligt med dricksvatten i bra kvalitet, medan […]

Ekonomipriset 2020: Deras grundforskning förbättrar auktioner i praktiken

Årets ekonomipristagare, Paul Milgrom och Robert Wilson, har studerat hur auktioner fungerar. De har dessutom omsatt sina teorier i praktiken och utformat nya auktioner för varor och tjänster som är svåra att sälja på traditionellt vis, till exempel radiofrekvenser. Upptäckterna har gynnat säljare, köpare och skattebetalare världen över. Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks […]

Fler strokepatienter kan räddas med datortomograf i helikopter

Vid stroke är snabb diagnos och korrekt behandling livsviktigt. Men för att kunna diagnosticera rätt behöver patienten undersökas genom datortomografi – även kallat skiktröntgen. Norsk Luftambulanse har genom forskningsstudier visat att pre-hospital diagnos och behandling är möjlig. Nu har de engagerat Semcon i ett projekt där man i ett första steg ska bevisa att det […]

Ny vägledning ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer. Vägledningen syftar till att göra internet till en tryggare och säkrare plats för barn och unga. “Barns […]

World Food program tilldelas Nobels fredspris 2020

Nobels fredspris 2020 tilldelas World Food Program (FN:s livsmedelsprogram) för “its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict.” – Vi gratulerar World Food Program till Nobels […]

Gasbranschen överlämnar klimatfärdplan till regeringen

Produktionen av biogas i Sverige kan mer än femfaldigas till 2030 om bara ett fungerande stödsystem kommer på plats snarast. Det är en av slutsatserna i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som gasbranschen i dag lämnade över till regeringen. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver genomgripande förändringar i hela samhället. Det är […]

Företagarnas privatekonomi har försämrats under coronapandemin

Företagare har drabbats hårdare privatekonomiskt av coronapandemin än anställda. Nästan var fjärde företagare uppger att de har fått en sämre privatekonomi nu än före pandemin, jämfört med var tionde för anställda. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.   Företagare är också mer oroliga över sin ekonomi […]

Klimatlagen klubbad ”Ett historiskt ögonblick för EU och för världen”

Under torsdagsmorgonen stod det slutgiltigt klart att Europaparlamentet antagit en historiskt stark position för klimatet i behandlingen av EU:s klimatlag. Röstsiffrona blev 392 för 161 mot och 142 som avstod. Svenska Jytte Guteland (S) är parlamentets huvudförhandlare. – Jag är så glad. Det är ett historiskt ögonblick och ett mycket lovande besked för Europa och för världen. Med förslaget […]