Stora mängder snö kan ge skador på hus

De senaste dagarna har delar av Sverige fått stora mängder snö, något som riskerar att ställa till det för villa- och fritidshusägare. Vid kraftigt snöfall och långvarig kyla finns det risk för snötrycksskador, frysskador och takläckage. En vanlig villa som är byggd enligt norm ska tåla tyngd från normalt snöväder. Problemet är att det kan samlas […]

27 personer omkom till sjöss 2020

Transportstyrelsens preliminära statistik för 2020 visar att 27 personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 24 omkomna 2019. Ingen omkom i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart. Under 2020 omkom preliminärt 27 personer i fritidsbåtolyckor. Av de omkomna är 26 st vuxna, en person är under 20 år. Två av de omkomna är kvinnor, resten är […]

Fler orosanmälningar till socialtjänsten – ökad kunskap en av förklaringarna

Orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under pandemin, visar en ny studie av Socialstyrelsen. Drygt 4 av 10 anmälningar beror på förälders eller vårdnadshavares problem, bland annat psykisk ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse. Socialtjänstens arbete med att ta emot och bedöma orosanmälningar om barn måste fungera oavsett pandemi eller annan […]

Regeringen satsar 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid

Många patienter, däribland barn, rapporteras ha symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Dessa komplikationer uppmärksammas alltmer nationellt och internationellt och behoven av ny kunskap är stora. Regeringen föreslår därför att 50 miljoner kronor avsätts till forskning om långtidscovid. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Långtidscovid, kvarvarande […]

81 personer omkom i spårtrafiken 2020

2020 omkom 81 personer i svensk spårtrafik. Detta är en minskning med 31 omkomna jämfört med 2019. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. Under 2020 omkom 71 personer på järnväg och 10 personer i tunnelbana. Ingen person har omkommit i spårvagnsolyckor under året. I de preliminära siffrorna ingår självmord, vilket innebär att ovanstående uppgifter kan komma […]

Klass 3-varning för besvärligt väder med snö och blåst

Idag berörs Sverige av ett intensivt lågtryck som under dagen tar sig in från sydväst. En klass 3-varning är utfärdad i Västernorrlands län. Den berör nordöstra Medelpad och östra Ångermanland där det väntas kraftigt snöfall, 40-70 cm, och frisk ostlig vind. Utöver klass 3-varningen finns ett antal klass 2- och klass 1-varningar, från Svealand och […]

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet ska intensifieras

Regeringen kommer att besluta att ge åtta myndigheter ett uppdrag inom arbetet mot kriminalitet i arbetslivet. I uppdraget ingår bland annat att öka antalet myndighetsgemensamma kontroller och stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet.   Arbetslivskriminalitet omfattar flera olika typer av regelöverträdelser, fusk och brott i arbetslivet. Aktörer som bedriver kriminell […]

Saab tecknar fransk-brittiskt avtal för minröjningsfarkost

Saab har fått den första beställningen från Thales på minröjningsfarkosten MuMNS (Multi-Shot Mine Neutralisation System). Ordervärdet är cirka 300 MSEK och leveranser av de första systemen kommer ske under 2022. Beställningen är en del av det fransk-brittiska Maritime Mine Counter Measures (MMCM)-programmet, där Saab kommer leverera undervattensfarkoster för identifiering och neutralisering av undervattensminor. MuMNS-farkosterna i […]

Nationell förlängning av yrkeskompetensbevis

Regeringen har beslutat om att överlämna en proposition om förlängning av yrkeskompetensbevis (YKB) till riksdagen. Förslaget läggs fram då EU-kommissionen ännu inte gett besked om revidering av Omnibusförordningen, som bland annat reglerar tidsfrister för YKB. – Jag ser helst gemensamma lösningar inom EU, men eftersom besked dröjer går vi nu fram med nationell lagstiftning. Vi […]

Uttalande från den internationella samordnings- och åtgärdsgruppen för offer från PS752 på 1-årsdagen av den tragiska nedskjutningen av PS752

För ett år sedan, tidigt på morgonen den 8 januari 2020, sköts Ukraine International Airlines flyg PS752 ned av två iranska luftvärnsrobotar i närheten av Teheran. Idag hedrar vi minnet av dem som miste sina liv och uttrycker vårt uppriktiga deltagande med alla de som sörjer offren från tragedin med PS752. Vi delar sorgen med […]