Utredning föreslår att det införs ett särskilt hedersbrott

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Ett särskilt hedersbrott. Utredningen föreslår bland annat att det införs ett särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps. Att samhället reagerar mot alla former av hedersförtryck är av yttersta vikt och är en viktig punkt i Januariavtalet. Den 1 juli i […]

Nobelpriset i kemi 2020: Gensaxen – ett redskap för att förändra livets kod

Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna delar årets Nobelpris i kemi. De har upptäckt ett av genteknikens skarpaste verktyg: gensaxen CRISPR/Cas9. Med hjälp av den kan forskare med hög precision förändra arvsmassan i djur, växter och mikroorganismer. Tekniken har revolutionerat de molekylära livsvetenskaperna, bidrar till nya cancerterapier och kan göra verklighet av drömmen om att […]

Förtroendet för Sveriges Radio ökade under coronapandemin

SOM-institutet presenterar idag en mätning om mediers förtroendeutveckling under coronapandemin*. Sveriges Radios förtroende ökar, speciellt hos de grupper som konsumerar mycket nyheter där 87 procent har högt eller mycket högt förtroende för Sveriges Radio. Bland allmänheten ökar förtroendet till 74 procent. Tillsammans med kraftigt ökade lyssnarsiffror under våren visar det att mediekonsumenter vänder sig till […]

Rekord för vindkraften

Vindkraften har passerat 20 TWh för innevarande år. Det är en ökning med 42 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror till viss del på en blåsig vår men också på att teknikutvecklingen knuffat vindkraften över en punkt där utbyggnaden är lönsam utan stöd och därför accelererar. För närvarande Byggs vindkraften ut med […]

Livsmedelsverket uppdaterar råd om linfrön, aprikoskärnor, bittermandel och kassava

Livsmedelsverket har gått igenom aktuell kunskap om livsmedel som innehåller ämnena cyanogena glykosider och uppdaterat några råd. Cyanogena glykosider kan bilda giftet vätecyanid och finns naturligt i höga halter i många växter och växtdelar. Några exempel är linfrön, aprikoskärnor, bittermandel och kassava (maniok). Cyanogena glykosider finns i flera växter och växtdelar som används som livsmedel. […]

Smittämnen klarar sig bättre än väntat i luften

Bakterier och virus som sprids via luften är svåra att skydda sig mot och det är svårt att veta när de finns i luften omkring oss. Ny forskning från LTH visar att smittämnen som man inte tidigare trott klarar sig i luften faktiskt gör det. Ett exempel är norovirus som ger upphov till vinterkräksjuka. Nu […]

Sista stenen lagd i Stockholm Norvik Hamn

Den sista markstenen är nu på plats och Stockholms Hamnar gör sig redo för att öppna den sista delen, roro-terminalen, av Stockholm Norvik Hamn. Sveriges nyaste hamn är nu lika stor som Gamla stan. I slutet av september lades den sista av elva miljoner markstenar i den totalt 44 hektar stora hamnen. Det motsvarar en […]

M Sveriges kartläggning visar: Miljöarbetet behöver bli bättre på många små bilverkstäder

Dagens regelverk har inneburit att många mindre bilverkstäder hittills sluppit undan rutinmässiga kontroller av sitt miljöarbete. Ändrade regler ställer dock nya krav och kommunernas egna kontrollanter, såväl som Naturvårdsverket, menar att det kan behövas ett kunskapslyft ute hos verkstäderna. Alla känner inte till dagens regelverk, och ännu färre de nya regler som börjar gälla 1 […]

Ungdomar tror att nya tobaksprodukter är mindre farliga

A Non Smoking Generation släpper ny rapport om ungas attityder till tobak. Rapporten baseras på en ny Novusundersökning och visar att ungdomar i hög grad påverkas av tobaksindustrins reklam. Var femte ungdom uppgav att de har testat det nya vita snuset och lika många svarade att de ofta ser tobaksreklam. Fler än 6 av 10 […]