Livsmedelsverket uppdaterar råd om linfrön, aprikoskärnor, bittermandel och kassava

Livsmedelsverket har gått igenom aktuell kunskap om livsmedel som innehåller ämnena cyanogena glykosider och uppdaterat några råd. Cyanogena glykosider kan bilda giftet vätecyanid och finns naturligt i höga halter i många växter och växtdelar. Några exempel är linfrön, aprikoskärnor, bittermandel och kassava (maniok). Cyanogena glykosider finns i flera växter och växtdelar som används som livsmedel. […]

Smittämnen klarar sig bättre än väntat i luften

Bakterier och virus som sprids via luften är svåra att skydda sig mot och det är svårt att veta när de finns i luften omkring oss. Ny forskning från LTH visar att smittämnen som man inte tidigare trott klarar sig i luften faktiskt gör det. Ett exempel är norovirus som ger upphov till vinterkräksjuka. Nu […]

Sista stenen lagd i Stockholm Norvik Hamn

Den sista markstenen är nu på plats och Stockholms Hamnar gör sig redo för att öppna den sista delen, roro-terminalen, av Stockholm Norvik Hamn. Sveriges nyaste hamn är nu lika stor som Gamla stan. I slutet av september lades den sista av elva miljoner markstenar i den totalt 44 hektar stora hamnen. Det motsvarar en […]

M Sveriges kartläggning visar: Miljöarbetet behöver bli bättre på många små bilverkstäder

Dagens regelverk har inneburit att många mindre bilverkstäder hittills sluppit undan rutinmässiga kontroller av sitt miljöarbete. Ändrade regler ställer dock nya krav och kommunernas egna kontrollanter, såväl som Naturvårdsverket, menar att det kan behövas ett kunskapslyft ute hos verkstäderna. Alla känner inte till dagens regelverk, och ännu färre de nya regler som börjar gälla 1 […]

Ungdomar tror att nya tobaksprodukter är mindre farliga

A Non Smoking Generation släpper ny rapport om ungas attityder till tobak. Rapporten baseras på en ny Novusundersökning och visar att ungdomar i hög grad påverkas av tobaksindustrins reklam. Var femte ungdom uppgav att de har testat det nya vita snuset och lika många svarade att de ofta ser tobaksreklam. Fler än 6 av 10 […]

Risk att hjärtpatienters överlevnad beror på bostadsort

I dag lyfter bland annat Hjärt-Lungfonden och Swedeheart på DN Debatt att det råder orimligt stora regionala skillnader inom svensk hjärtsjukvård, där bostadsorten kan ha betydelse för hjärtpatienters överlevnad. Organisationerna föreslår nu att regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att granska hur regionerna uppfyller lagar och riktlinjer för hjärtsjuka. – Enligt våra […]

Så samarbetar alger och bakterier när havsmiljön förändras

Alger och bakterier interagerar på ett sätt som inte tidigare varit känt, till exempel kan de anpassa sig efter varandra och dela näringsämnen mellan sig istället för att konkurrera. I sin avhandling från Linnéuniversitetet har Eva Sörenson undersökt hur klimatförändringar och övergödning påverkar de processer som styr hur alger och bakterier bryter ner organiskt material […]

Preem drar tillbaka ansökan om nytt miljötillstånd för Lysekil

Preems styrelse har, mot bakgrund av de ekonomiska framtidsutsikterna, beslutat att miljötillståndsansökan för Preemraff Lysekil kommer att dras tillbaka, och att ROCC-projektet avvecklas. Beslutet innebär att resurser nu frigörs till att accelerera den förnybara produktionen. ROCC-projektet har varit en betydande del av den ansökan som nu dras tillbaka. Syftet med projektet har främst varit att […]

Test av cykelbelysning: Egenskaper är viktigare än märke

Varje år skadas över 10 000 cyklister i trafiken och många olyckor inträffar när det är mörkt ute. Nu har VTI med stöd av Länsförsäkringars Forskningsfond gjort tester av fram- och baklysen för att se vilka belysningsegenskaper som hjälper cyklisten bäst. 20 procent av alla singelolyckor och cirka 13 procent av kollisionerna på cykel sker […]

Anticimex: Högsäsongen för musproblem är här

Nu har mössen börjat flytta in i våra hus, och det är hög tid att vidta förebyggande åtgärder hemma. I förra veckan ökade Anticimex saneringar av möss med 64 procent jämfört med i början av september, och högsäsongen infaller varje år såhär på hösten. Anticimex kan dock konstatera att mössen ändrade beteende under förra säsongen, […]