Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kommunal tolkförmedling upphör med ifrågasatt konkurrensbegränsande säljverksamhet

Tavlan "Lost in Translation" Foto: Wikimedia

Konkurrensverket har utifrån konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet granskat kommunala Tolkcentralen i Göteborg Stad.

Tolkcentralen har förmedlat tolktjänster i konkurrens med andra företag utanför den egna kommungränsen vilket kan strida mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen.

Under Konkurrensverkets utredning har Tolkcentralen förbundit sig att upphöra med att sälja tolkförmedlingsuppdrag som inte har anknytning till Göteborgs Stads kommuninvånare. Konkurrensverket avslutar därför utredningen och kommer inte att ytterligare granska den berörda verksamheten.

Konkurrensverket ser positivt på att offentliga aktörer själva tar initiativ till att ändra ifrågasatta verksamheter på ett sådant sätt att ärendet inte behöver prövas i domstol.

Källa: Konkurrensverket