Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Konkurrensverket avslutar ärende om begravningsbyråer

Foto: Wikimedia

Konkurrensverket har beslutat att inte fortsätta utredningen mot tre begravningsbyråer i Gävle, Järbo och Sandviken och branschorganisationen Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF).

Utredningen rörde ett misstänkt konkurrensbegränsande samarbete i samband med en upphandling av socialbegravningar, det vill säga begravningstjänster som helt eller delvis bekostas av ekonomiskt bistånd från kommunen.

Efter ett tips från en upphandlare på Sandvikens kommun genomförde Konkurrensverket en platsundersökning hos de tre byråerna och SBF. Efter platsundersökningen har ytterligare utredningsåtgärder genomförts.

Konkurrensverket gör bedömningen att de inblandade parternas agerande i det aktuella fallet inte utgör ett sådant avtal som är förbjudet enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.

Källa: Konkurrensverket