Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Enbart rökning är farligare än låg fysisk kapacitet

 Per Ladenvall, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Per Ladenvall, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Dålig kondition är en större riskfaktor för dödlighet än vad högt blodtryck eller höga kolesterolvärden är. Enbart rökning innebär en större risk. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, där medelålders män följts upp under totalt 45 år.

– Vår studie visar att fördelarna med att vara fysiskt aktiv genom hela livet är tydliga, säger Per Ladenvall, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Studien inkluderade 792 män från den stora befolkningsstudien ”Study of Men Born in 1913”. Ett representativt urval av 50-åriga män rekryterades till studien 1963 med syftet att undersöka riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet.

När männen var 54 år, år 1967, testades deras kondition och 656 av de 792 männen genomförde även ett test som mätte deras fysiska maxkapacitet, det vill säga maximal syreupptagningsförmåga (VO2) vid arbetsprov. De män som uteslöts från det testet var de som hade hälsoproblem som skulle kunna äventyra deras säkerhet. Två av den nu aktuella studiens medförfattare, Lars Wilhelmsen och Gunnar Grimby, var med och gjorde undersökningarna redan på 1960-talet.

– VO2-max är ett mått på den maximala syreupptagningsförmågan och ju högre siffra desto mer vältränad är personen. 1967 var det svårt att genomföra ergospirometriundersökningar, det vill säga arbetsprov med samtidig mätning av syreupptagningsförmågan, i stora befolkningsgrupper. Därför undersöktes en subpopulation med ergospirometri för att ta fram en formel för beräknad VO2-max för de 656 män som hade gjort maxkapacitetstestet med arbetsprov, säger Per Ladenvall.

Männen följdes i denna studie sedan upp ända till 2012, då de var 99 år, och under uppföljningen genomgick de upprepade undersökningar omkring vart tionde år. Uppgifterna om dödsorsaker hämtades från det svenska Dödsorsaksregistret.

För att analysera sambandet mellan beräknad VO2-max och dödlighet delades männen in i tre grupper (tertiler), från låg till hög syreupptagningsförmåga: 2,00 liter/minut, 2,26 l/min och 2,56 l/min.

Forskarna upptäckte att varje steg i ökad syreupptagningsförmåga var kopplad till en 21 procent lägre dödlighet, över en 45 års uppföljning och efter justering för andra riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och serumkolesterol.

– Vi fann att låg syreupptagningsförmåga var kopplat till ökad dödlighet. Sambandet mellan fysisk kapacitet och alla dödsorsaker graderades, med allra störst risk i den grupp som hade lägst maximal syreupptagningsförmåga. Enbart rökning innebar en större risk för dödlighet, säger Per Ladenvall.

– Längden på uppföljning i vår studie är unik. När studien inleddes fanns mycket begränsade uppgifter om konditionstester i en stor befolkningsgrupp. Vårt urval är representativt för den manliga befolkningen i Göteborg på den tiden och risken kopplad till låg syreupptagningsförmåga var uppenbar genom mer än fyra decennier. Det gör att det finns skäl att anta att fysisk aktivitet har en stor påverkan genom hela livet, säger Per Ladenvall.

– Vi har kommit långt när det gäller att minska rökningen. Nästa stora utmaning blir att hålla oss fysiskt aktiva och minska fysisk inaktivitet som stillasittande, fortsätter han.

Studien Low aerobic capacity in middle-aged men associated with increased mortality rates during 45 years of follow-up publicerades i European Journal of Preventive Cardiology online den 27 juli.

Källa: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.