Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Upplands Väsby satsar på IT-slöjd

datorslojd
Foto: Upplands Väsby kommun.

I sin satsning på digitala lärmiljöer startar Upplands Väsby nu ett makerspace för pedagoger och elever i kommunen. Den bärande tanken är att erbjuda en slöjdliknande miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer med IT som material.

– Att arbeta med digital kunskap har blivit en allt viktigare uppgift för skolan. Väsby Makerspace ger unika möjligheter för alla elever att lära sig hantera modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.

Väsby Makerspace ska fungera som ett kreativt centrum för IT-slöjd och ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor. Där kan elever och pedagoger diskutera, programmera och arbeta med till exempel 3D-skrivare, lödkolvar, datorer, ljud, ljus och robotar.

Initiativet kommer från Ett lärande Väsby och verksamheten startas för att möta befintliga mål i läroplanen, men framför allt för att möta upp den kommande nationella IT-strategin från Skolverket. Såväl kommunala som fristående skolor och förskolor erbjuds nu möjligheten att använda Väsby Makerspace där de får tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med programmering och digital kompetens.

– Väsby Makerspace är en digital lärmiljö som skapar förutsättningar för elever och pedagoger att möta framtidens kunskapskrav. Det innebär fantastiska möjligheter att på ett lustfyllt sätt arbeta med IT i skolan, säger Oskar Weinmar (M), oppositionsråd i Upplands Väsby kommun.

Väsby Makerspace är ett pilotprojekt inom skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby, ett blocköverskridande samarbete med målet att skapa förutsättningar för maximalt lärande.

Källa: Upplands Väsby kommun.