Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Teknikhistoriska skatter 3D-scannas

Foto: Tekniska Museet.

Under de kommande veckorna ska en del av Tekniska museets allra viktigaste föremål 3D-scannas för att bli tillgängliga för vem som helst att ladda ner, 3D-printa, använda och dela fritt. Museets besökare får möjlighet att vara med när arbetet med handscanners och kameror pågår.

Christopher Polhems mekaniska alfabet från slutet av 1600-talet består av ett 30-tal modeller i trä som konstruerades av den världsberömda uppfinnaren för att på ett pedagogiskt och praktiskt sätt förklara kraft och rörelse i en tid långt innan digital visualisering var möjligt. Underperioden 22 mars till 4 april ska modellerna 3D-scannas i en publik aktivitet i utställningen om Polhem på Tekniska museet.

3D-scanningen av Polhems mekaniska alfabet sker inom ramen för Digitala modeller – ett digitaliserings- och forskningsprojekt som Tekniska museet driver tillsammans med Umeå universitet.Digitaliseringen ökar tillgängligheten till museets samlingar så att alla som vill kan se och använda modellerna digitalt eller skriva ut kopior. Ett annat av målen inom projektet är att genom digitalisering utvinna ny kunskap ur Polhems alfabet och att använda dem som de pedagogiska modeller de är tänka som för att inspirera nya generationer av innovatörer.

– Att förstå genom att göra är lika relevant idag som på Polhems tid, säger Anders Houltz, ordförande i museets forskningsråd och delaktig inom projektet Digitala Modeller.

Inomprojektet har ocksåTekniska museets samtliga årsböcker från 1931 till 2015OCR-tolkats ochfinns tillgängliga och sökbara på projektets webbsida. Digitaliseringen av textmaterialet öppnar upp för textanalys och ger möjlighet att studera textmängder från hela bokserien i jakt på lingvistiska och teknik-, miljö-, medie- och genushistoriskamönster. Vilka teman och personer förekommer mest i den teknikhistoriska diskussionen genom tiderna?

Om projektet

År 2015 tilldelades Tekniska museet tillsammans med Umeå universitet ett anslag från ABM-utlysningen Samlingarna och forskningen från Kungl. Vitterhetsakademin och Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Programmet Samlingarna och forskningen fokuserar på samarbeten mellan minnesinstitutioner och forskningen vid universitet och högskolor. Avsikten är att stödja olika typer av insatser som syftar till att göra innehållet i samlingarna känt, tillgängligt och användbart för forskningen.

Projektet är ett samarbete mellan Tekniska museet, med nationellt ansvar för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet, och HUMlab vid Umeå universitet, landets främsta kunskapscentrum för forskning inom digital humaniora.Läs merwww.digitalamodeller.se

Källa: Tekniska museet.