Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny bok: Framtidsberättelser om lantbruket år 2030

Foto: SLU.

Med sju berättelser om det svenska lantbruket år 2030 vill forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU inspirera till diskussion och kunskapsproduktion om morgondagens lantbruk och matproduktion. Berättelserna lyfter fram både möjligheter och hot och väcker många frågor. Hur ser lantbruket och samhället ut år 2030? Och framför allt: hur vill vi att det ska bli?

Boken är ett resultat av en framtidsstudie som påbörjades hösten 2014. Syftet med studien var att ta fram ett underlag som skulle stimulera diskussion, samtal och, i förlängningen, forskning om det svenska lantbruket och dess utmaningar.

− En framtidsberättelse är inte en förutsägelse utan en text som utifrån ett valt tema resonerar om möjliga eller önskvärda framtider. Berättelserna i boken gör inget försök att ge en täckande framtidsbild av lantbruket, men de ger ett underlag för en både bred och djup diskussion om hur lantbruket kan komma att utvecklas, säger Lars Andersson, programchef för Framtidens lantbruk.

Berättelserna vilar på vetenskaplig grund på så sätt att de har en stark forskningsanknytning. Men de utgör inte själva ett traditionellt vetenskapligt arbete utan har växt fram i gränslandet mellan vetenskap och kommunikation. De bygger på fakta men utnyttjar också föreställningsförmåga och antaganden som viktiga byggstenar.

Boken Framtidsberättelser från lantbruket 2030 presenteras vid ett boksläpp på SLU den 28 november. Plats: Lärosal L i Undervisningshuset i Uppsala (Ultuna), med videolänk till sal Björken i Umeå, Nonnenrummet i Skara och Stora sessionssalen i Alnarp. Böcker delas ut vid alla orter.

Här finns mer information om boksläppet och anmälan. Sista anmälningsdag är 18 november.

Bakgrund till berättelserna
2014 beslutade forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU att lyfta upp lantbrukets stora framtidsfrågor till förnyad diskussion. Det var en fortsättning på de framtidsscenarier kring lantbruk och markanvändning som presenterades 2011. En arbetsgrupp med forskare knutna till Framtidens lantbruk bildades med uppgiften att ta fram ett antal så kallade framtidsberättelser. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, fungerade som processledare i arbetet som också har involverat forskare och studenter vid SLU och representanter från näringen, myndigheter och intresseorganisationer.

På gång
En rapport som i detalj beskriver hur arbetet med att ta fram berättelserna gick till kommer publiceras innan årsskiftet.

Källa: SLU.