Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

KVINNOHJÄRTAN! Ny bok av Karin Schenck-Gustafsson och Nina Johnston-Holmström.

Denna uppdaterade upplaga är mycket aktuell och levererar viktig kunskap som har stor betydelse för att vi ska kunna sköta våra kvinnliga hjärtpatienter på rätt sätt. Foto: Studentlitteratur.

Kvinnohjärtan – hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor
Sedan förra upplagan har medelöverlevnaden ökat och dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar minskat för både män och kvinnor, dock något mindre uttalat för kvinnor. Även om vår medvetenhet om betydelsen av kön vid hjärtsjukdom har ökat återstår många kunskapsluckor.

Denna bok syftar till att uppdatera om det senaste som har hänt på området. Bokens författare är en samling av Sveriges främsta kliniker och forskare.

Kranskärlssjukdom hos kvinnor fortsätter att vara en gåta. Hjärtinfarkt med normala kranskärl är som känt vanligare bland kvinnor än män. I boken diskuteras olika patofysiologiska mekanismer som mikrovaskulär sjukdom och kärlspasm. Reproduktiva faktorer som ökar risken för framtida kardiovaskulär sjukdom finns nu med. Kapitlet om non-invasiva utredningsmetoder vid bröstsmärtor har uppdaterats. Betydelsen av hjärtsvikt med normal vänster kammarfunktion, vilket är vanligare hos kvinnor, diskuteras i större utsträckning. Speciellt unika tillstånd som drabbar mest kvinnor, som takotsubosyndromet och långt QT-syndrom, diskuteras och avsnitt om spontana kranskärlsdissektioner har tillkommit. Även perkutana klaffinterventioner har fått plats.

Denna uppdaterade upplaga är mycket aktuell och levererar viktig kunskap som har stor betydelse för att vi ska kunna sköta våra kvinnliga hjärtpatienter på rätt sätt.

Källa: 1,6 & 2,6 miljonerklubben.