Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Folksams lista över säkra och hållbara bilar 2010

Foto: Fotoakuten

Bara 12 procent av 2010 års bilmodeller klarar gallringen, när Folksam presenterar sin lista över vilka bilar som bedöms vara både säkra och hållbara. Volvo och Ford hamnar i topp med fem placeringar vardera bland vinnarna.

De bilar som köps idag kommer att rulla på våra vägar i många år och får därför stor inverkan på både säkerhet och miljö för lång tid framöver. Därför har Folksam för fjortonde året i rad genomfört en granskning av biltillverkarnas nya bilmodeller. Jämfört med 2009 års granskning har Folksam framför allt skärpt miljökraven – bränsleförbrukningskraven har sänkts med cirka 0,1 liter/100 kilometer.

I listan över de bilar som säljs under 2010 så klarar cirka 12 procent av modellerna Folksams säkerhets- och miljökrav. Tittar man på kraven var för sig så klarar 37 procent säkerhetskraven och 27 procent förbrukningskraven. Av de bilar som fanns i förra årets lista (2009), klarade endast 21 procent säkerhetskraven. Andelen bilar som klarat miljökraven är oförändrad.

Glädjande säkerhetsutveckling
– Det är glädjande att se den fina säkerhetsutveckling som skett de senaste åren, men det finns fortfarande mer att göra när det gäller både krocksäkerhet och säkerhetsutrustning, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam.

Om alla bilköpare valde någon av de bilar som Folksam rekommenderar, så skulle åtminstone 30 fler liv räddas årligen i trafiken, och drygt 400 bilister skulle slippa invalidiserande skador varje år.

I listan över vinnare i olika storleksklasser för respektive bränsle så finns både Volvo och Ford med fem placeringar vardera. Anmärkningsvärt i år är att Volvo för första gången har de bränslesnålaste modellerna i flera storleksklasser. Volvo är också det märke som erbjuder störst bredd, det vill säga snåla och säkra bilar i flera storleksklasser bland vinnarbilarna.

Miljöbilar allt säkrare men bränsleslukande
De bilar som klassificeras som miljöbilar har ökat i antal de senaste åren och andelen miljöbilar som klarar Folksam säkerhetskrav ökar också avsevärt. Av de miljöbilar som finns i utbudet 2010 klarar hela 39 procent säkerhetskraven, medan endast 27 procent klarade kraven i 2009 års lista.

Det är glädjande att miljöbilarna blir allt säkrare, men när det gäller bränsleförbrukningen har utvecklingen av etanolbilar gått åt fel håll. Fossilbränsledrivna bilar blir allt snålare medan etanolbilar blir mer bränsleslukande.

– Det finns inget som motiverar tillverkarna att förbättra förbrukningen eftersom etanolbilen ändå är godkänd som miljöbil. Men det är inte miljövänligt att slösa med etanol även om det är ett förnyelsebart bränsle. Det är dags att ställa förbrukningskrav även på etanolbilar för att påverka utvecklingen, säger Jan Snaar, miljöchef Folksam.

Källa: Folksam