Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Yoga och psykologi en möjlig väg ur stressen

Peter Munteanu, vd och grundare av Yogobe. Fotograf: Yogobe. Licens Creative Commons erkännande, inga bearbetningar.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, och dessvärre en ökande trend. För hur hanterar vi egentligen det som är svårt i livet? Hur kan vi må bättre? Tillsammans med Yomi lanserar nu Yogobe en onlinekurs mot stress, med kombinationen psykologi, yoga och mindfulness.

Stress har blivit en folksjukdom, där särskilt kvinnor drabbas hårdast. Onlinetjänsten Yogobe arbetar för hållbar hälsa i samhället, och lanserar nu onlinekursen Yomi Yin mot stress. Kursen kombinerar psykologisk teori och kunskap med yoga och mindfulness med syftet att öka välmående och att hitta bra strategier och förhållningssätt för att hantera det som är svårt i livet.

– Vi vill göra det enkelt att finna redskapen att ta hand om sig själv i en ofta hektisk vardag. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda Yomi Yin tillsammans med legitimerade psykologerna och yogalärarna Maria Johansson och Frida Hylander, säger Peter Munteanu, vd och grundare till Yogobe.

Yomi har sin psykologiska grund i inlärningspsykologi och beteendeterapi, med influenser från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassion Focused Therapy (CFT).

– Det betyder att vi anser att det vi gör, våra inre och yttre beteenden, i allra högsta grad påverkar hur vi mår och fungerar. För att ändra hur vi mår behöver vi börja med att ändra våra beteenden. Det innebär också att vi tror att vi inte kan ta bort jobbiga tankar, känslor eller impulser. Vi behöver istället hitta fungerande sätt att förhålla oss till det som gör ont i livet, säger leg. psykolog Frida Hylander, Yomi.

Yomi Yin är ett praktiskt program, där psykologisk teori omsätts i praktiken, genom övningar, genom meditation och genom yogapraktik. Kursen riktar sig mot stress och oro, men även kan vara en hjälp mot sömnsvårigheter eller för den som lider av smärta, eller allmänt känner sig anspänd.

Yomi har utvärderats i ett antal vetenskapliga studier som visar att de som går igenom programmet blir hjälpta i sin stress och i sin oro.

– Vi möter dagligen människor som på ett eller annat sätt hamnat i någon form av lidande. Det är bra att få med både kropp och sinne – att binda samma dem är en god idé för att hantera stress och oro. Vi tror att vi kommer en bra bit på vägen genom att utmana våra undvikanden, att förstå våra känslor närmare, att lära sig använda sina verktyg, som acceptans, och olika former av självomhändertagande. Yoga och mindfulness är en perfekt plattform för att omsätta de psykologiska verktygen i praktiken. Ett holistiskt förhållningssätt som tar hänsyn till både kropp och sinne, jobbar med både psykiska och kroppsliga spänningar, säger leg. psykolog Maria Johansson, Yomi.

Källa: Yogobe.