Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny bok: Brännpunkt Norrland

Bild: H:ström Förlag.

Redan i slutet av 1800-talet när skogen och malmen utgjorde de främsta tillgångarna i Sveriges omvandling reagerade intellektuella och författare mot att Norrland inte behandlades bättre än en koloni. I en ny bok med etnologen Bo Nilsson och litteraturvetaren Anders Öhman, båda Umeå univerrsitet, som redaktörer, ställs frågan: vilken är synen på Norrland idag?

Den senaste tiden har landsbygdsfrågor blivit mer aktuella än på länge. I olika medier görs inslag om skillnader mellan olika regioner i Sverige och där stora delar av landsbygden framstår som drabbad och utsatt.

Betraktas Norrland i första hand som en råvaru­bod för den svenska nationen och i övrigt som en belastning för skattebetalarna? Hur ser norrlänningarna på sig själva och Norrland? På vilka sätt kan Norrland förstås som en brännpunkt för vidare samhällsfrågor?

Medverkande: Alf Arvidsson, Ove Grape, Anne Heith, S­usanne Holst, Angelika Sjöstedt Landén, Marianne Liliequist, K­arin Ljuslinder, Anna Sofia Lundgren, Eva J:son Lönn, Bo Nilsson, A­sbjörg W­estum och Anders Öhman

Källa: Umeå universitet.