Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kulturens årsbok 2017 är här: ”Kulturens Östarp – levande kulturarv”

Kulturens årsbok 2017 heter ”Kulturens Östarp – levande kulturarv”. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.

Kulturens Östarp är ett unikt friluftsmuseum. Det är uppbyggt kring en skånsk korsvirkesgård från 1812, som ligger på sin ursprungliga plats i ett vackert kulturlandskap i Sjöbo kommun. Under 2018 kommer området att bli Skånes andra kulturreservat. I årets årsbok Kulturens Östarp – levande kulturarv berättar vi om bakgrunden till friluftsmuseets grundande och om förutsättningarna för bildandet av kulturreservatet.

I boken gör vi nedslag i Östarps intressanta historia. Dessutom presenteras såväl kulturlandskapets vilda flora och fauna som Gamlegårds trädgård och de olika lantrasdjur som hålls på Östarp. Texterna är skriva av personal från Kulturen samt Krister Larsson (biolog), Björn Magnusson Staaf (lektor i museologi) och Magnus Berglund (naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne).

Kulturens förste chef, Georg Karlin, hade länge letat efter en skånsk korsvirkesgård som han kunde flytta till Kulturen i Lund. Men när han till slut hittade Östarp 1922 hade han kommit på andra tankar. Han ville göra Östarp till en förebild för hur kultur-, natur- och djurskydd kunde kombineras, och bestämde sig därför för att låta gården ligga kvar i sitt ursprungliga kulturlandskap.

Det här var nytt och nytänkande på 1920-talet, och ett beslut som vi är mycket glada för idag. Besökarna möts nu av ett böljande landskap med betande djur, med en fin vy över Gamlegård. Många av de växter och djur som finns i markerna kan ses som ett biologiskt kulturarv, som harmonierar med byggnaderna och för tankarna till det gamla bondelandskapet. Här finns idag många rödlistade arter som inte trivs i det moderna jordbrukslandskapet.

Ny bok: Kulturens Östarp – levande kulturarv (Kulturens årsbok 2017)

Årsbokskalas med presentation av boken
Torsdagen den 1 juni kl 15 firar vi vår nya årsbok på Kulturen i Lund. Karin Hindfelt, som varit redaktör för årets bok, hälsar välkommen. Därefter lyssnar vi på Emma Johansson, gårdsbrukare på Östarp och Kristina Bakran, trädgårdsmästare och pedagog på Kulturen. Båda har bidragit med texter till boken. Vi bjuder på kaffe och fikabröd.

Källa: Kulturen.