Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Minskad förekomst av demens hos de allra äldsta

Bättre strokebehandling och högre utbildning är två huvudfaktorer till att demensförekomsten minskar hos de allra äldsta. Det visar forskare från Göteborg i en ny rapport.

– Mellan 1986 och 2008 minskade demensförekomsten från 30% till 22% bland 85-åringar, säger, professor Ingmar Skoog, forskningsledare för studien.

Minskningen var mest tydlig när det gällde vaskulär demens, som orsakas av stroke och skador på hjärnans kärl. Orsaken till nedgången var framförallt den ökade utbildningen i den senare gruppen av 85-åringar. Högre utbildning är en känd skyddande faktor för demens. En annan orsak var att färre personer fick demens efter stroke.

– Det senare beror antagligen på en bättre behandling av personer med stroke och att riskfaktorer för stroke, som högt blodtryck, behandlas bättre idag, säger Ingmar Skoog.

Del av välkända H70-studien

Studieresultaten publiceras i veckan i den internationella vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Studien är en del i den välkända H70-studien som pågått i Göteborg sedan 1971. 1986-87 undersöktes 494 stycken 85-åriga göteborgare födda 1901-02. 32 år senare undersöktes 571 85-åringar födda 1922-23. Forskarna använde samma metoder vid båda undersökningarna.

Beräkningar visar att antalet personer i världen med demens kommer att öka från 40 miljoner idag till 140 miljoner år 2050. Det innebär stora påfrestningar såväl samhällsekonomiskt som för de drabbade och deras anhöriga. Om demensförekomsten i olika åldersgrupper minskar kommer ökningen att bli mindre. Antalet dementa i världen kommer dock fortfarande att öka beroende på det ökade antalet äldre i världen. Det är därför av stort intresse att förstå om vi kan påverka demensförekomsten. Ingmar Skoog konstaterar att resultaten tyder på det.

– Fynden visar att vi har möjlighet att påverka demensförekomsten genom vårt leverne, säger professor Ingmar Skoog, som är föreståndare på Centrum för Åldrande och Hälsa (AgeCap), vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

 

Källa: Göteborgs universitet