Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Välkommen klimatskatt på flyg

Greenpeace välkomnar regeringens beslut att lägga fram en klimatskatt på flyg i budgeten för 2018. Skatten är ett första viktigt steg att bromsa flygets ökande klimatpåverkan genom att begränsa flygandet. Greenpeace förutsätter att riksdagen, som har ställt sig bakom FN:s globala klimatmål, godkänner förslaget och att fler åtgärder snart läggs fram.

– Att flyga är det snabbaste sättet att steka planeten säger Gunnar Lind, klimatpolitisk talesperson för Greenpeace i Sverige. Svenskarnas flygande skapar mer utsläpp än hela den svenska personbilsflottan och det ökar kraftigt varje år. Det är helt centralt att människor flyger mindre än idag, framför allt utrikes, och då är en skatt det mest effektiva styrmedlet.

Förslaget ska nu behandlas som en del av regeringens budget och flera oppositionspartier har hotat att utlösa en misstroendeförklaring mot regeringen om skatten finns med i budgeten. Greenpeace räknar dock med att förslaget godkänns.

– Ingen som ställer sig bakom FN:s globala klimatmål från Paris 2015 kan vara emot en klimatskatt på flyget. Kostnaden för resenären är också liten jämfört med den skada som en flygresa har. Det är hög tid att flygandet börjar betala för sin klimatpåverkan.

Regeringens förslag medför något lägre skattenivåer än vad som föreslogs av utredningen, men de innebär troligen ingen större förändring av klimatnyttan. Enligt utredningen kunde skatten leda till en minskning av flygets klimatpåverkan med 180 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 100 000 personbilar eller 40 000 villor med oljepanna.

– Det skickar viktiga signaler till både flygbolag och allmänhet att flygandet måste minska för att kunna rädda klimatet. Nu behövs fler åtgärder från både politiker och branschen för att minska flygets klimatpåverkan mer.

Källa: Greenpeace