Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regeringen lägger lagförslag om centraliserad högspecialiserad vård

Patienter dör och skadas i onödan för att läkare och annan vårdpersonal inte får tillräckligt med träning på ingreppet de ska utföra. Detta som en konsekvens av att den allra mest avancerade sjukvården utförs idag på för många platser.

Regeringen har beslutat om ett lagförslag för nya former för den nationellt högspecialiserade vården då för lite av den mest avancerade vården koncentreras, och processerna är för långa och krångliga.

– När du eller en anhörig får en mycket allvarlig diagnos vill vi nog alla få den absolut bästa vården. För att kunna säkerställa att det också blir så kommer mer av den mest avancerade sjukvården behöva ske på färre platser, säger socialminister Annika Strandhäll.
–Vi måste göra allt vi kan för att ingen ska dö eller skadas i onödan, och säkerställa att läkare och vårdpersonal får tillräckligt med träning de ingrepp de utför, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen föreslår i lagförslaget att:

·        Dagens system för rikssjukvård (och även den separata nationella processen för cancervården) ersätts med ett nytt system för nationellt högspecialiserad vård.

·        Nationellt högspecialiserad vård definieras som vård som bedrivs nationellt, men inte i alla sjukvårdsregioner. Det handlar då om 1-5 platser i landet per vårdform.

·        Sakkunniggrupper med experter ska under Socialstyrelsens ledning gå igenom alla sjukdomsgrupper för att bedöma vilken vård som kan vara aktuell att koncentrera. Förslagen ska innan beslut remitteras till bland annat landstingen.

·        Socialstyrelsen ska därefter besluta om att ett område ska vara nationellt högspecialiserad vård samt på hur många platser i landet det ska bedrivas på.

·        En ny nämnd ska inrättas med representanter från de sex sjukvårdsregionerna. Nämnden beslutar om vilka faktiska platser som är bäst lämpade.

·        Besluten gäller tills vidare, och kan omprövas, till skillnad från dagens tidsbegränsade beslut. Regeringen vill genom detta uppnå mer långsiktighet.

·        Sjukvård som behöver koncentreras på regional nivå fortsätter att vara ett ansvar för landstingen och sjukvårdsregionerna.

Den nya lagstiftningen bedöms leda till att betydligt mer sjukvård koncentreras än idag. Det är för tidigt att säga vilka typer av diagnoser som kommer att omfattas då expertgrupper kommer att gå igenom den frågan och lämna förslag. Redan idag omfattas exempelvis svåra brännskador och hjärttransplantationer av rikssjukvården.

Regeringen vill att lagen ska gälla från och med 1 juli 2018.