Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svenska bankerna klarade testet

Svenska banker leder till EU-omfattande stresstest fyra stora svenska bankerna – Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank – alla pass stresstest CEBS (Europeiska banktillsynskommittén) med en bekväm marginal. Detta är finansinspektionens bedömning av resultatet av CEBS EU-omfattande stress testet utförs på 91 banker från 20 länder. Stress testet är utformat att mäta motståndskraft i banker i ett hypotetiskt scenario över två år. Scenariot förutsätter en svag ekonomisk utveckling, högre räntor, faller börserna och betydande förluster på innehav av statsskulden. De svenska bankerna visa steg 1 förhållandet mellan 8,9-10,3% i slutet av det stresstest scenariot, väl över den föreskrivande miniminivån på 4%.

Stresstest CEBS ändrar inte FIS tidigare bedömning att de stora svenska bankerna är väl balanserade. Enligt har FI, de stora bankerna tillräckligt kapital för att vädret ännu mer allvarliga scenarion än vad antogs i detta stresstest. Det är alltså, för närvarande inget behov för någon av de stora bankerna att stärka deras kapitalisering, ur rättslig synvinkel. I extrema scenarier kan marknaden dock kräva högre kapital nyckeltal, som kräver att bankerna att kapital beredskapsplaner som även för högst osannolikt scenarier. En kapital reservplan beskriver konkreta och realistiska åtgärder som kan vidtas för att stärka kapital inom en relativt kort tidsram. Det är FIS bedömning att svenska banker i dag har sådan lättillgänglig beredskapsplaner.