Fokus på Malmö universitet, integration och hållbarhet när forskningsministern besöker Skåne

Hur kan forskningen bidra till hållbara välfärdsmodeller och en lyckad integration? Det är frågeställningen när Helene Hellmark Knutsson deltar i ett seminarium vid Malmö universitet under ett besök i Skåne, 16-17 januari.

Seminariet äger rum tisdagen den 16 januari, och är det sista i seminarieserien Kunskap i samverkan. Malmö universitet blir då det femte lärosätet att arrangera ett seminarium med avstamp i den forskningspolitiska propositionen som presenterades 2016. Det handlar om exempelvis digitalisering, klimat, hållbart samhällsbyggande och livsvetenskap, samt vikten av samverkan kring utbildning och forskning. Deltar gör även universitetets rektor och professorer från Lunds och Malmö universitet.

Tidigare samma dag gör Helene Hellmark Knutsson ett besök på Internet of Things and People – ett forskningscentrum vid Malmö universitet som undersöker hur man kan dra nytta av Internet of Things (sakernas internet), för att hitta lösningar på samhällets utmaningar inom exempelvis hälsa, lärande, boende, energi och transporter.

Onsdagen den 17 januari besöker Helene Hellmark Knutsson Arlöv för att få en presentation av Peak – ett projekt för ungdomar som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. I projektgruppen ingår bland andra ungdomslots, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare och socialsekreterare.

Samma dag träffar hon också lärare och elever på en etableringskurs i Åkarp, där nyanlända får utbildning i det svenska språket och samhället.

Källa: Utbildningsdepartementet