Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stresstest bekräftar Nordeas starka ställning

Nordea i Vilnius Foto: Wikimedia

Resultatet av CEBS stresstest av europeiska banker bekräftar styrkan i Nordeas balansräkning och kapitalsituation.

Committee of European Banking Supervisors (CEBS) har idag publicerat stresstestet av banksektorn i EU. Nordea var en av 91 europeiska banker som deltog. Resultatet av stresstestet bekräftar att Nordea är en väl kapitaliserad bank, med en primärkapitalrelation som klarar kraven med god marginal. Primärkapitalrelationen förblir i praktiken oförändrad från utgångsläget och går inte under 10 procent i något scenario. Primärkapitalrelationen definieras enligt CEBS definition, det vill säga som riskvägda tillgångar inklusive övergångsregler.

– Nordea står starkt och solitt med en praktiskt taget opåverkad primärkapitalrelation och fortsatta vinster även i det mest pessimistiska scenariot. Det här bekräftar utfallet av tidigare genomförda stresstester, både sådana som vi själva har gjort och sådana som har gjorts av externa organisationer, säger Christian Clausen, Nordeas koncernchef.

Källa: Nordea