Behovet av en ny förståelse

En diplomat, en professor och en kemist ligger bakom boken ”Behovet av en ny förståelse: Ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet”. Det är en bok tänkt att skapa en diskussion kring hur vi alla tänker och handlar kring miljön och vår samlevnad på Jorden.

Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström har i boken utgått från klimathotet och dess eventuella effekter på människan och Jorden – men de närmar sig hotet ur ett nytt perspektiv. Klimatfrågan beskrivs här som en del av ett större problemkomplex.

Boken är en utmaning till politiska partier, näringslivets organisationer, kyrkor och folkrörelser – inte minst miljö-rörelsen – att reagera på dess budskap.

Bäckstrand, Olsson och Tengström går igenom opinionsbildningen kring klimatfrågan. De hävdar att demokratiska samhällen nu ställs inför en serie utmaningar som kräver förändring av samhälleliga institutioner och politiska program.

Den globala medelklassen ses som en nyckelgrupp för framtiden. Författarna visar att ny och bättre teknik inte räcker, utan den måste kombineras med livsstilsförändringar.

Det behövs en mer realistisk bild av världen och människan, menar man. Först av allt krävs det genomgripande förändringar av hur vi alla tänker kring människans tillvaro på Jorden – helt enkelt en ny existensföreståelse.

OM FÖRFATTARNA
Göran Bäckstrand har en bakgrund som diplomat på Utrikes-
departementet, Sekretariatet för framtidsstudier och Röda Korset
i Stockholm och Genève.

Kåre Olsson är organisk kemist och har under många år ansvarat för kursen Resursbevarande försörjning vid Folkhögskolan i Mora.

Emin Tengström är Sveriges första professor i humanekologi vid Göteborgs universitet samt författare.

Boken kommer ut 11 augusti 2010. Recensionsexemplar kan beställas direkt från förlaget på info@blendaforlag.se.