Peab bygger äldreboende i Västerås

I Vallby i Västerås har Peab fått i uppdrag att bygga ett äldreboende åt Hemsö. Kontraktssumman uppgår till 265 MSEK.

Entreprenaden omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter. Fastigheten kommer också att innehålla skyddsrum. Projektet ska certifieras enligt miljöbyggnad nivå silver.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i augusti 2019 och beräknas vara klart i april 2021.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2019.

–  Det är väldigt roligt att vi fått förtroendet att utföra detta uppdrag. Det här är både ett intressant och viktigt projekt, där vi på Peab har den kompetens som krävs för att säkerställa kvaliteten i genomförandet, säger regionchef Nils Staffansson.