Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Självhjälpsprogram i 9 steg

Social fobi (social ångest) är en stark rädsla för situationer där man känner sig värderad eller granskad av andra. Bokens självhjälpsprogram baseras på KBT och är vetenskapligt utprövat med mycket goda resultat. Programmet omfattar nio steg med både teoretisk kunskap och praktiska övningar.

”Denna bok är ett bevis på hur författarnas kunnande, i kombination med erfarenhet, skicklighet och en orubblig övertygelse om forskningsbasens betydelse, har utmynnat i ett program för att hjälpa personer med social ångest.”

Anna Kåver
Psykolog, psykoterapeut och författare

Om boken:
Boken vänder sig till personer som lider av social fobi och deras anhöriga. Den vänder sig också till psykologer, psykiater, psykoterapeuter och andra professionella som arbetar med problematiken, samt till studerande på psykolog- och psykoterapiutbildningar.

Med självhjälpsprogrammet, baserat på KBT, går det att själv behandla sin sociala fobi. Varje kapitel i boken är ett steg i programmet och innehåller texter frågor och övningar att arbeta med ensam eller tillsammans med sin terapeut. Det finns också ett kunskapstest – Testa dig själv – efter varje kapitel (med facit på Libers webbplats). I boken redogörs även för forskningsläget kring självhjälpsbehandling där hjärnavbildningsstudier styrker behandlingens effekt.

Om författarna:
Författarna är legitimerade psykologer med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Tomas Furmark, Per Carlbring och Gerhard Andersson är dessutom professorer i klinisk psykologi. Annelie Holmström är verksam som psykolog inom rekrytering och urval och Elisabeth Sparthan arbetar som privatpraktiserande psykolog.

Fakta:
Titel: Social fobi – Effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi
Författare: Tomas Furmark, Per Carlbring, Gerhard Andersson, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan
Förlag: Liber AB
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-47-12829-7