Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

39 miljoner biståndskronor för mer välmående världshav

havsstrand. Foto: Nikater
Foto: Nikater

Regeringen satsar 39 miljoner kronor 2019 på bidrag till åtgärder för att förbättra tillståndet för marina ekosystem runt om i världen.

– Världshaven är under en enorm stress till följd av plastföroreningar, klimatförändringar och överfiske, och bara om det alla världens länder arbetar tillsammans kan vi åtgärda dessa gränsöverskridande problem. Därför tog Sverige tillsammans med Fiji initiativ till FN:s havskonferens 2017. Sedan dess har regeringen gjort stora budgetsatsningar för rena hav både i Sverige och internationellt. Bland annat genom att stödja utvecklingsländers arbete, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Medlen går till projekt och riktade insatser hos internationella miljöorganisationer som exempelvis FN:s miljöprogram och Stockholm International Water Institute (SIWI). Projekten ska till exempel vidta åtgärder mot havsförsurning och nedskräpning, stärka samarbetet runt havsområden, utveckla redskap för att motverka negativa effekter av mänsklig påverkan och stärka en hållbar blå ekonomi. Medlen går också till att stötta utvecklingsländer att kunna delta i internationella förhandlingar.

– Havet känner inga gränser och det är viktigt att Sverige stödjer utvecklingsländer i deras arbete för en bättre havsmiljö. Miljoner människors uppehälle och livsmedelsförsörjning hotas när havens liv hotas. Det är enormt viktigt både för haven och för livskraftiga lokalsamhällen att stärka en hållbar havsförvaltning, säger Isabella Lövin.

De 39 miljoner kronorna (3,7 miljoner euro) är en del av Sveriges biståndsbudget för 2019.

Källa: Miljödepartmentet