A-kassa gör stor skillnad i plånboken vid arbetslöshet

Att bli arbetslös innebär ett stort inkomstbortfall. Är man medlem i en a-kassa får man 80 procent av sin lön upp till en viss nivå. Men är man inte medlem har man enbart rätt till ett grundbelopp på 11 220 kronor per månad. Utan a-kassa skulle de flesta hushåll gå back med flera tusen kronor i månaden. För en tvåbarnsfamilj där båda blir arbetslösa och ingen är med i a-kassan skulle det saknas 10 000 kronor varje månad. Det visar en ny analys från Swedbank.

Coronapandemin har påverkat arbetsmarknaden 2020. Arbetslösheten har stigit, allra mest bland de yngre. Åtta av tio som arbetar är med i a-kassan1 men för de som inte är det kan det bli svårt att få ihop privatekonomin om man blir arbetslös. Med a-kassa får man ersättning upp till ett visst inkomsttak vid arbetslöshet, maxersättningen är 26 400 kronor per månad före skatt. Är man inte med i a-kassan får man enbart bidrag på max 11 220 kronor per månad före skatt.

– Att bli arbetslös slår hårt mot privatekonomin. Är man med i a-kassan ger det ett ekonomiskt grundskydd upp till en viss inkomst. Det känns sannolikt ändå i plånboken för de flesta, men med a-kassa är man försäkrad så man i alla fall ska klara att betala det mest nödvändiga. Gå med i a-kassan direkt när du börjar jobba, säger Madelén Falkenhäll, ekonom och senioranalytiker på Swedbank.

Utan a-kassa går de flesta minus

Bor man ensam i en lägenhet på två rum och kök och har en lön på 32 700 kronor per månad före skatt så har man 11 200 kronor kvar i plånboken efter skatt och nödvändiga utgifter2 varje månad. Skulle man bli arbetslös och är med i a-kassan3 har man i stället kvar 4 400 kronor kvar efter skatt och de mest nödvändiga utgifterna.4 Är man inte med i a-kassan kommer det i stället saknas 4 900 kronor varje månad för att ens betala för det nödvändigaste.

– Är man inte med i a-kassan kan det bli svårt att få ekonomin att gå ihop. Från att ha tusenlappar över när man arbetar kommer man i stället att gå back flera tusen varje månad. Medlemskap i a-kassa kostar runt 100 kronor per månad, det är en relativt billig försäkring för inkomstskydd om man skulle bli arbetslös, säger Madelén Falkenhäll.

Har man en lön på 25 000 kronor per månad, är med i a-kassan och blir arbetslös får man 2 200 kronor kvar efter skatt och nödvändiga utgifter per månad, om man bor i en etta, jämfört med 7 500 kronor kvar om man arbetar. Är man inte med i a-kassan hamnar budgeten på minus 3 200 kronor varje månad och pengarna räcker alltså inte till de nödvändiga utgifter man har.

För en tvåbarnsfamilj där båda föräldrarna arbetar, med löner på 36 200 respektive 20 800 kronor per månad, innebär arbetslöshet 13 400 kronor mindre kvar efter skatt och nödvändiga utgifter varje månad. I stället för 16 000 kronor kvar i plånboken till sparande och annat får man 2 600 kronor om båda blir arbetslösa och är med i a-kassan. Är ingen av föräldrarna med i a-kassan skulle det i stället saknas 10 200 kronor varje månad vid arbetslöshet.5

– Även om man har en sparbuffert kan det vara tufft att klara sig mer än några månader om man inte är medlem i a-kassa och eventuellt har en inkomstförsäkring, säger Madelén Falkenhäll.

 

Ersättning vid arbetslöshet

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en inkomstrelaterad försäkring och en grundförsäkring. Är man inte medlem i en a-kassa har man enbart rätt till grundförsäkringen om man skulle bli arbetslös. En ersättningsperiod är 300 dagar6, ersättningen är skattepliktig och betalas ut högst fem dagar per vecka. I vanliga fall inleds en ersättningsperiod med sex karensdagar, dagar utan ersättning, men dessa har slopats temporärt till den 3 januari 2021.

Ersättning från a-kassa

Under våren 2020 höjdes inkomsttaket i a-kassan temporärt från 25 000 till 33 000 kronor per månad. Även kraven för att vara berättigad till a-kassa lättades något. De temporära reglerna föreslås i Budgetpropositionen för 2021 förlängas till 31 december 2022. Den ersättning man får från a-kassan baseras på 80 procent av inkomsten upp till taket. Det innebär att den maximala ersättningen höjdes från 20 000 till 26 400 kronor per månad, de 100 första dagarna av arbetslöshet. Per dag motsvarar det en höjning från 910 till 1 200 kronor. Ersättningen från dag 101 höjdes också, från max 760 till 1 000 kronor per dag.Har man högre lön än inkomsttaket kan man teckna en privat inkomstförsäkring för att höja ersättningsnivån om man skulle bli arbetslös.

Grundförsäkring

Är man inte med i någon a-kassa och skulle bli arbetslös omfattas man av en grundförsäkring som ger en ersättning på maximalt 510 kronor per dag. Det gäller också tillfälligt till den 31 december 2022, därefter återgår ersättningen till 365 kronor per dag.

Aktivitetsstöd och ekonomiskt bistånd

Ersättning från a-kassan betalas ut i maximalt 300 dagar. Har man inte fått något jobb innan dess, men är anställningsbar, placeras man av Arbetsförmedlingen i något arbetsmarknadspolitiskt program. Det aktivitetsstöd man får då är i nivå med ersättningen från dag 101 i a-kassan.

Blir man utförsäkrad från a-kassan och inte har rätt till aktivitetsstöd eller deltar i annat arbetsmarknadspolitiskt program kan man söka ekonomiskt bistånd hos sin kommun. Den ersättningen räknas ut individuellt men ska endast täcka skäliga kostnader.

Källa: Swedbank

1Enligt undersökning av Sifo på uppdrag av Swedbank. Undersökningen genomfördes i mars 2020 och 1 060 personer i åldern 18 – 64 år deltog.

2Swedbanks beräkningar av nödvändiga levnadskostnader.
3Om är med i a-kassan och är berättigad till ersättning.
4Givet de temporära reglerna om höjt inkomsttak som infördes våren 2020 och som i Budgetpropositionen för 2021 föreslås förlängas att gälla till 31 december 2022. Se tabell i bilaga för effekten utifrån ordinarie regler.
5Givet de temporära reglerna om höjt inkomsttak som infördes våren 2020 och som i Budgetpropositionen för 2021 föreslås förlängas att gälla till 31 december 2022. Se tabell i bilaga för effekten utifrån ordinarie regler.
6Har man barn under 18 år har man rätt till ytterligare 150 dagar.