“När jag känner doften så kommer minnena tillbaka”

Pensionär i trädgård. Foto: Högskolan i Gävle
Foto: Högskolan i Gävle

Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.

Hur digital teknik och trädgårdar kan användas för att främja boendes och personals hälsa har studerats i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle.

Eva Dahlkvist, som forskar inom vårdvetenskap har, i 13 kommuner och tre län i centrala och norra Sverige, tidigare undersökt hur trädgårdarna används vid vård- och omsorgsboenden för äldre och de boendes och personalens uppfattning om trädgårdens betydelse för de boendes hälsa.

– Jag såg hur trädgården kan stimulera alla sinnen, väcka minnen som ofta ligger längre tillbaka och hur trädgårdens grönska kan få de boende att må bättre och det är det vi vill använda trädgården till, säger Eva Dahlkvist.

Källa: Högskolan i Gävle