Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regeringen satsar på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på Afrika

Covid-19 pandemin har fått stora negativa konsekvenser på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) världen över, samtidigt som många givare minskat sitt bistånd. Därför tillför Sverige 140 miljoner kronor för att motverka covid-19 pandemins effekter på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på Afrika.

Covid-19-pandemin har redan skördat över en miljon liv världen över, och de indirekta konsekvenserna är mycket omfattande, inte minst när det gäller SRHR. Tillgången till moderna preventivmedel, säker och laglig abort samt sex- och samlevnadsundervisning, har försämrats. Barnäktenskap och sexuellt och könsrelaterat våld, inklusive könsstympning ökar. Kvinnor, barn, och andra utsatta grupper drabbas hårt när program för prevention och vård upphör att fungera. Pandemin har även inskränkt mänskliga rättigheter och ökat sårbara gruppers utsatthet. Situationen i Afrika är särskilt allvarlig. Regeringen tillför därför ett samlat stöd om 140 miljoner kronor för att motverka de undanträngningseffekter som pandemin haft på livsviktig verksamhet kopplad till SRHR.

– Barna- och mödradödligheten ökar i världen igen som en konsekvens av covid-19, inte minst i Afrika. Samtidigt begränsas kvinnors frihet och sexuella rättigheter alltmer i skuggan av pandemin. Vi kan inte acceptera att utvecklingen går bakåt. Därför ökar nu Sverige finansieringen till SRHR-relaterade frågor, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson.

Stöden kanaliseras via den Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) (100 miljoner kronor) samt genom Sidas strategi för SRHR i Afrika söder om Sahara (40 miljoner kronor). GFATM är den största enskilda finansiären av global hälsa, med stora investeringar och genomslag inom SRHR. Organisationen jobbar bland annat genom stöd till företrädare av rättigheter för HBTQI+-personer och bidrar även till hälsotjänster med viktig bäring på kvinnor- och barns hälsa.

Källa: Regeringskansliet