Sverige får en ny antidopningsorganisation

Svensk idrott förbereder bildandet av en ny nationell antidopningsorganisation (NADO) för att uppfylla den nya Världsantidopningskodens kriterier på en fristående antidopningsorganisation, som träder i kraft nästa år.

I november 2019 beslutade WADA:s stiftelsestyrelse om en ny världsantidopningskod som träder i kraft 1 januari 2021. För Sverige innebär den nya koden att Riksidrottsförbundet (RF) inte längre kan vara juridisk huvudman för idrottens antidopningsarbete i Sverige, eftersom den nationella antidopningsorganisationen (NADO) och de som verkar inom den måste vara oberoende från idrottsorganisationerna och från regeringen. Arbetet har pågått i RF under året, med tät kontakt med regeringen. I budgeten för nästa år har nu regeringen gjort vissa justeringar för att medel från idrottsanslaget kan användas för att skapa en fristående antidopingorganisation i linje med koden.

– Det ska inte råda några tvivel om att svensk antidopningsverksamhet är i världsklass. Vi har välkomnat den nya antidopningskoden och för mig är det självklart att Sverige ska göra vad vi kan för att vara ett föredöme i antidopningsfrågor, säger idrottsminister Amanda Lind.

Den nya organisationen planeras vara en stiftelse och styrelsen kommer tillsättas med företrädare från staten och idrottsrörelsen. En före detta aktiv idrottsutövare på landslagsnivå eller motsvarande föreslås ingå i styrelsen.

Riksidrottsförbundet fattar beslut om den nya organisationen i december och den nya organisationen ska träda i kraft 1 januari 2021.

Källa: Regeringskansliet