Konsumtionen fortsätter att falla i utsatta branscher

De nya restriktionerna i Sverige till följd av ökad smittspridning gör att svenskarnas konsumtion inom flera tjänstesektorer återigen minskar, exempelvis inom kultur och restauranger. Swedbanks statistik över korttransaktioner fram till 14 november visar att konsumtionen under förra veckan låg 8 procent under fjolårets.

Exklusive livsmedel var konsumtionen 18 procent lägre än under motsvarande vecka i fjol. Det visar omsättningsstatistik som tas fram av Swedbank Makro utifrån korttransaktioner inom Swedbank Pay, som hanterar över hälften av alla korttransaktioner i Sverige.

Samtidigt är försäljningen inom livsmedelshandeln god, och det skedde en tydlig uppgång för till exempel hemelektronik.

-Vi ser nu samma mönster i konsumtionen som vi såg i våras. Under den gångna veckan skedde en fortsatt nedgång i utsatta sektorer, exempelvis hotell och restauranger. Även utgifter för kollektivtrafik sjönk. Den totala konsumtionen hölls dock uppe av en ökad försäljning inom detaljhandeln, bland annat hemelektronik, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Omsättningen i tjänstebranscherna var under senaste veckan 42 procent lägre än under motsvarande vecka i fjol, medan motsvarande siffror för detaljhandeln visar på en uppgång med 2,5 procent. Till exempel steg hemelektronik med 14 procent.

-Inom vissa tjänstesektorer syntes en viss återhämtning under framför allt sommaren, exempelvis inom kultur, restauranger och hotell. Men där ser vi nu återigen en nedgång enligt den här kortstatistiken, säger Andreas Wallström.

Källa: Swedbank