Svenska Förläggareföreningens Hederspris tilldelas Per I. Gedin

Per I. Gedin. Foto: Annika Widebeck.
Per I. Gedin. Foto: Annika Widebeck.

Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2020 tilldelas Per I. Gedin. Pristagaren kommer att uppmärksammas och hyllas måndagen den 23 november, under utdelningen av Augustpriset.

Motivering
Per I. Gedin har en obändig tro på boken, förlagen och läsarna. Som framgångsrik och litterärt sensibel bokförläggare, debattör och branschpionjär har han under sju verksamma decennier kommit att bli en litteratursveriges nestor. Han har omdanat den svenska bokmarknaden med initiativ som kvalitetspocketen, den moderna bokklubben, branschstatistiken och Augustpriset. Till allt detta kommer hans gärning som författare av verk om bokmarknaden, förlagsvärlden, samt konst- och litteraturhistoria. Med sitt outtröttliga arbete har Per I. Gedin vitaliserat och berikat den svenska bokbranschen.
 Finare utmärkelse än att få den från sina kolleger kan jag inte tänka mig.
– Per I. Gedin om att han tilldelats
Svenska Förläggareföreningens Hederspris.

Om Hederspriset
Hederspriset instiftades 2018, och delas ut för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande person som genom sin gärning gjort betydande insatser av bestående värde för svensk litteratur och/eller för förlagsbranschen.
Pristagaren får som diplom ett unikt konstverk av kalligrafikonstnären Marianne Pettersson Soold.

Priset har tidigare delats ut till Ilon Wikland och Jan Stolpe.

Urvalsprocess
Svenska Förläggareföreningens medlemmar och vissa upphovsrättsorganisationer får nominera pristagare. Nomineringarna lämnas in från och med mitten av januari till och med mitten av maj och ska vara motiverade. Exakta datum och vilka organisationer som har rätt att föreslå pristagare fastställs av Förläggareföreningens styrelse.

En extern kommitté, bestående av sex personer utsedda av styrelsen, går därefter igenom de inkomna nomineringarna och tar fram en lista med ett mindre antal förslag. Kommittén har också rätt att föreslå egna kandidater. Styrelsen utser sedan pristagaren utifrån kommitténs lista.

Årets Augustpris delas ut vid ett digitalt direktsänt evenemang, måndagen den 23 november.

Källa: Svenska Förläggareföreningen