Unga Dramaten inspirerar elever i hela Sverige att skriva monologer

Två barn skriver. Foto: Dramaten
Foto: Dramaten

Via digitala lektioner inspirerar Unga Dramaten elever i att skriva monologer som dramatiseras och gestaltas av skådespelare från teaterns ensemble. – Det viktiga är att klassen tillsammans tränar sina kreativa muskler, säger Ada Berger, konstnärlig ledare för Unga Dramaten.

Projektet Unga Dramaten läser monologer inleddes i september på några skolor i Stockholm. På grund av pandemin genomförs det nu helt digitalt och blir tillgängligt för skolor i hela Sverige.

Teaterns dramaturger håller en till två digitala lektioner och förklarar vad som kännetecknar en klassisk och modern monolog. Med hjälp av skriv- och berättarövning får eleverna värma upp och bli trygga i uppgiften.

-Det blir som att värma upp rösten innan man ska sjunga. Övningarna handlar både om spontanitet och berättande, säger Ada Berger.

Därefter skriver eleverna egna monologer som Dramatens skådespelare gestaltar och dramatiserar. Allt sker digitalt genom videosamtal.

-Under den pågående pandemin när eleverna inte kan komma till teatern är det extremt viktigt för oss att ändå försöka nå ut med innehåll även till den unga publiken och skapa möten på alternativa sätt, säger Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare för Dramaten.

Källa: Dramaten