Sverige lämnar in sin långsiktiga klimatstrategi till FN

Sverige har lämnat in sin långsiktiga klimatstrategi till FN. Strategin är en del av Sveriges arbete under Parisavtalet och innehåller ambitiösa utsläppsmål och åtgärder som ska driva på klimatomställningen i Sverige i linje med Parisavtalets mål.

Parisavtalets övergripande mål är att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader, och helst under 1,5 grader. Enligt IPCC behövs det snabba, långtgående förändringar av aldrig tidigare skådat slag i alla delar av samhället. Alla länder uppmuntras att under 2020 lämna in långsiktiga strategier för hur man ska uppnå detta. Strategierna kan sedan vägleda ländernas fortsatta arbete under avtalet.

− Sverige var ett av de första länderna i världen att anta ett netto noll-mål, och strategin återspeglar det mycket ambitiösa målet. På så sätt visar vi också internationellt ledarskap, och visar för andra länder att omställningen är möjlig, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Strategin baseras på det klimatpolitiska ramverket med ett mål om att uppnå nettonollutsläpp senast 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att säkerställa att Sverige når detta mål finns även flera delmål. Strategin sammanfattar de nationella åtgärder som vidtagits inom olika sektorer. Bland annat industri, transport, jordbruk och energi.

Utvecklingsländer är ofta de som drabbas hårdast av klimatförändringarna och de nationella åtgärderna kompletteras av stöd för att hjälpa dessa länder att möta klimatförändringarna och driva på klimatomställningen i dessa länder. Sverige är idag en av världens största givare på klimatområdet och svenska företag erbjuder konkurrenskraftiga lösningar som kan bidra till omställningen i andra länder.

Källa: Miljödepartementet