Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Regeringen höjer schablonersättningarna till kommuner och regioner

Regeringen har beslutat att höja den statliga schablonersättningen till kommuner för mottagandet av nyanlända och schablonersättningen till regioner för hälsoundersökningar.

Justeringarna görs i förhållande till prisbasbeloppet och innebär att schablonbeloppet för mottagandet av nyanlända som inte har fyllt 65 år höjs med 3 500 kronor, från 146 100 kronor till 149 600 kronor. Schablonbeloppet för mottagandet av nyanlända som har fyllt 65 år höjs med 1 900 kronor, från 82 100 kronor till 84 000 kronor.

Schablonersättningen till regioner för hälsoundersökningar höjs med 10 kronor, från 2 205 kronor till 2 215 kronor.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Källa: Regeringen