Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Beslut om fiskekvoter på EU-möte

EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutade om fiskekvoter och diskuterade nya märkningar för djurskydd och näringsinnehåll när de träffades i Bryssel 15–16 december. Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerade Sverige på mötet.

Fiskekvoter

Efter långa förhandlingar beslutade ministrarna om kvoter för fisket i Atlanten och Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet, samt vissa djuphavsbestånd.

– Rådsmötet har präglats av osäkerheten i framtida relationen med Storbritannien. Det har medfört att vi inte kunnat förhandla med varken Storbritannien eller Norge om nästa års kvoter för gemensamma bestånd. EU har nu beslutat om tillfälliga kvoter för EU:s vatten som gäller i tre månader. Det är en rimlig lösning för att ge tid till överenskommelser med både Storbritannien och Norge om slutliga fiskekvoter för nästa år, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson efter mötet.

I västra Medelhavet enades ministrarna om att fisket ska minska med 7,5 procent till 2021, jämfört med 2020, på grund av överfisket.

Ministrarna beslutade också om fiskemöjligheter för vissa djuphavsbestånd i Nordostatlanten för 2021–2022.

Livsmedelsmärkningar

Enligt strategin från jord till bord ska kommissionen se över djurskyddslagstiftningen i EU och undersöka om en ny gemensam djurskyddsmärkning av livsmedel bör införas.

I de rådsslutsatser om djurskyddsmärkning som antogs på mötet ställer sig medlemsländerna positiva till en sådan märkning då det skulle göra det lättare för konsumenterna att hitta produkter som producerats med djurskyddsvänliga metoder.

Under mötet antogs också ordförandeslutsatser om framsidesmärkning, näringsprofiler och ursprungsmärkning.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerade Sverige på mötet i Bryssel.