Ljuskonst på Odenplan väcker frågor om tro

 Textverk på ljusskylt Foto: Fredrik Sweger (På engelska naturligtvis för att stänga ute de skattebetalare som inte förstår det.)
Textverk på ljusskylt Foto: Fredrik Sweger (På engelska naturligtvis för att stänga ute de skattebetalare som inte förstår det.)

Ulrika Sparres textverk på ljusskyltar väcker frågor om tro. De visas 29 december – 5 februari på Odenplan och Akalla torg. Verken invigs av Kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo som tänder verket på Odenplan 29 december, klockan 16.00.

I samband med trafikkontorets satsning Levande Stockholm vinter har Stockholm konst bjudit in konstnären Ulrika Sparre. Hon undersöker frågeställningar om samtida tro och livsåskådning och hur dessa frågor tar plats i det sekulära Sverige.

– Vi lever i ett samhälle där vetenskapen tagit patent på ordet vetande och där  kommersiella budskap besvarar alla våra existentiella frågeställningar. I synnerhet i det offentliga rummet där meddelanden som erbjuder olika varor och tjänster ideligen stjäl vår uppmärksamhet, säger Ulrika Sparre.

Verken fångar upp människans behov av existentiella tankar och funderingar med tvetydiga budskap som On a clear day I can see foreveroch Jag är ljuset –Vem som uttrycker detta är oklart– men det är tankar som många människor kan relatera till. Ständiga förskjutningar mellan jaget, livet, vardagen och evigheten sammanflätas genom text, ljus och bild.

– Tro och vetenskap är något som berör alla människor. Inte minst i svåra tider som de vi har just nu. Förmågan att skapa möjligheter för nya föreställningar och idéer att växa är grundläggande för ett hållbart samhälle. Här erbjuder konsten en viktig grogrund, säger Stefan Hagdahl, chef på Stockholm konst.

Stockholm konst medverkar i trafikkontorets satsning Levande Stockholm som genomförs sommar och vinter för att skapa gestaltade och trivsamma utemiljöer. Curator är Frida Cornell.

– Konsten bidrog extra mycket till platserna och det offentliga rummet under sommarens Levande Stockholm på grund av pandemin. Det är minst lika viktigt nu med konsten på vinterplatserna. Samarbetet mellan Stockholm konst och trafikkontoret är ett mycket givande projekt som skapar mervärde för stockholmarna säger Pia Karlsson, projektledare Levande Stockholm, trafikkontoret.

Ulrika Sparre (f. 1974) bor och arbetar i Stockholm. Hon utbildade sig på Konstfack.(MA Fri konst) och Gerrit Rietveld Academie (BA Sculpture) i Holland. Hon arbetar med installation, skulptur, fotografi, film, performance och ljud. Hennes arbeten har visats på bland annat Reykjavik Art Museum, Örebro Konsthall, Galleri Stene Projects, Wanås Konst, Expo Chicago och Artipelag.

Källa: Kulturförvaltningen