Beslut om stöd från MSB till Kroatien efter jordbävning samt till Norge efter jordskred

Monument (2008) till minne av de 45 omkomna i raset på Nese i Arnafjord i Vik i Sogn och Fjordane, natt til 2. desember 1811. Minnesmerket är uppbyggt av 45 stenar från raset – en för varje omkommen person. Foto: Hått
Monument (2008) till minne av de 45 omkomna i raset på Nese i Arnafjord i Vik i Sogn och Fjordane, natt til 2. desember 1811. Minnesmerket är uppbyggt av 45 stenar från raset – en för varje omkommen person. Foto: Hått

Justitiedepartementet har i dag fattat beslut om att ge stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till Kroatien efter en jordbävning den 29 december samt till Norge efter ett jordskred den 30 december.

Den 29 december drabbades Kroatien av en allvarlig jordbävning som kändes i stora delar av landet men även i angränsande länder. Den uppmätte 6,2 på Richterskalan, dödsfall har inträffat och många människor skadats.

Kroatien har efterfrågat stöd via EU:s civilskyddsmekanism, och inrikesminister Mikael Damberg har i dag fattat ett regeringskanslibeslut om att MSB kan bidra med ett sådant stöd.

MSB kommer att bidra med tält och sängar som tillfälligt boende för uppemot 500 av de människor som har evakuerats på grund av jordskalvet.

MSB får rätt att disponera 5 500 000 kronor för att genomföra stödet till Kroatien.

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag även fattat ett regeringskanslibeslut som ger MSB finansiella möjligheter att ge Norge stöd i det sök- och räddningsarbete som pågår efter det jordskred som drabbade landet idag. MSB kommer omedelbart att från Göteborg skicka en sök- och räddningsstyrka till Norge för att bistå i räddningsarbetet.

Källa: Regeringskansliet